گزارش روز اول همایش دانشجویی فناوری نانو

اولین همایش دانشجویی فناوری نانو با چهار سخنرانی کلیدی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش ابتدا دکتر سنجابی دبیر همایش به تبیین محورها و تعداد مقالات رسیده به همایش پرداخت. طبق اظهارات ایشان از میان ۲۵۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، ۱۷۵ مقاله برای ارائه برگزیده شده است که در سه روز ارائه خواهند شد.

اولین همایش دانشجویی فناوری نانو با چهار سخنرانی کلیدی در
دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش ابتدا دکتر سنجابی دبیر همایش به تبیین
محورها و تعداد مقالات رسیده به همایش پرداخت. طبق اظهارات ایشان از میان ۲۵۰ مقاله
ارسالی به دبیرخانه همایش، ۱۷۵ مقاله برای ارائه برگزیده شده است که در سه روز
ارائه خواهند شد.

پس از ایشان، دکتر عبداله زاده، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، به معرفی
پتانسیل‌های دانشگاه پرداخت و از راه‌اندازی دوره دکترای نانو در سال آینده در این
دانشکده خبر داد.
سخنران سوم این همایش دکتر سرکار، مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو بود. ایشان جایگاه ایران در عرصه جهانی در زمینه نانو و روند رشد علوم
نانو در ایران را تشریح نمودند. طبق اظهارات ایشان،‌ تولید علوم نانو در ایران در
یک سال گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته است. دکتر سرکار بر لزوم همسوکردن فعالیت متخصصان
در دانشگاههای مختلف و نیز فعالیت بیشتر دانشگاههای کشور در ایجاد همایش‌های نانو
برای اطلاع‌رسانی در جهت همسو نمودن فعالیت‌های متخصصان تأکید کرد.
مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی، به مشکلات متخصصان در ارائه دستاوردها و عدم
آشنایی آنها با بحث ثبت اختراع اشاره کرد، و از برگزاری ۲ کارگاه آموزشی برای نوشتن
مقالات و ثبت اختراع و حمایت از متخصصان برای ثبت اختراع خبر داد.
همچنین در این همایش دکتر رفیعی‌تبار، چهره ماندگار نانو در سال ۱۳۸۵ به تبیین
وضعیت نانو در جهان و ایران پرداخت و ابراز داشت که از شروع این فعالیت در کشور رشد
چشم‌گیری داشته‌ایم و در شاخه‌های مختلف نانو به سطح مناسبی در مقایسه با کشورهای
پیشرفته رسیده‌ایم. ایشان تأکید کردند که در سال‌های آینده باید از علوم نانو به
فناوری نانو یعنی مهندسی نانو گذار کنیم.
دکتر رفیعی‌تبار، همچنین بر اجماع جهان بر ۴ حوزه علوم و فناوری شامل؛ فناوری
اطلاعات، فناوری نانو، فناوری ژنتیک مولکولی (بیوتکنولوژی) و علوم شناختی (برای
شناخت تکنولوژی مغز) و تلفیق این چهار حوزه برای ایجاد دستگاهها، ادوات و مواد با
خصوصیات دستگاههای زیستی و هوشمند به طور یکجا اشاره کرد.
پس از مراسم افتتاحیه، محققان در ۶ سالن به طور موازی به ارائه نتایج تحقیقات خود
در زمینه فناوری نانو پرداختند.این همایش روزهای اول و دوم اسفندماه ۱۳۸۵ نیز ادامه
خواهد داشت.