حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۵

در دی‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۲ مورد پایان نامه دکتری، ۹ مورد مقالهISI ، ۲ مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس ، ۱ مورد ترجمه کتاب و ۵ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

در دی‌ماه  سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۲ مورد پایان نامه دکتری، ۹ مورد مقالهISI ، ۲ مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس ، ۱ مورد ترجمه کتاب و ۵ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:

پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته نوع درخواست
تهران هدی مولوی دانشجو مهندس شیمی مرحله ۲-۳
دکتر شریعتی نیاسر استاد راهنما مرحله ۲-۳
سیدطه سید مصطفوی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر محمدرضا مهرنیا استاد راهنما مرحله ۱-۳
مریم زمان دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر عباسعلی خدادادی استاد راهنما مرحله ۲-۳
تربیت‌مدرس پریسا نوری اصل دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر مهرداد منطقیان استاد راهنما مرحله ۲-۳
امیرکبیر فائقه اسلامی‌پور دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر محمد ادریسی استاد راهنما مرحله ۱-۳
سپیده شاکرمی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر محمد ادریسی استاد راهنما مرحله ۱-۳
تهران مهدی نصیری سروی دانشجو مهندسی معدن مرحله ۲-۳
دکتر منوچهر اولیازاده استاد راهنما مرحله ۲-۳
صنعتی اصفهان علی دوست محمدی دانشجو مواد مرحله ۲-۳
دکتر محمدحسین فتحی استاد راهنما مرحله ۲-۳
سید ایمان روحانی اصفهانی دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر محمد حسین فتحی استاد راهنما مرحله ۲-۳
سعید احمدی‌زاده دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مینو واقفی استاد راهنما مرحله ۱-۳
تربیت‌مدرس طه رستم‌زاده دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر حمیدرضا شاهوردی استاد راهنما مرحله ۱-۳
حیدر آخوندی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر احسان طاهری نساج استاد راهنما مرحله ۱-۳
شیراز مهشید احمدی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر سیروس جوادپور استاد راهنما مرحله ۱-۳
صنعتی شریف مرتضی عمورضایی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مداح حسینی استاد راهنما مرحله ۱-۳
فردوسی مشهد حمید محبوب دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر عبدالکریم سجادی استاد راهنما مرحله ۱-۳
تهران ابراهیم محمدی مقدم دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر حسین عبدی‌زاده استاد راهنما مرحله ۱-۳
آزاد- تهران جنوب محمد کریمی دانشجو مرحله ۱-۳
دکترحسین عبدی‌زاده استاد راهنما مرحله ۱-۳
تهران فاطمه اعزی‌نیا دانشجو برق مرحله ۱ و۲ -۳
دکتر علی افضلی‌کوشا استاد راهنما مرحله ۱ و۲ -۳
صنعتی اصفهان سمیه صفی دانشجو مهندسی نساجی مرحله ۲-۳
دکتر محمد مرشد استاد راهنما مرحله ۲-۳
پیام نور شیراز روح‌ا.. دهقان برنجی دانشجو فیزیک مرحله ۲-۳
دکتر حمیدرضا فلاح استاد راهنما مرحله ۲-۳
اصفهان امیدغفار پسند دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر جمشید عمیقیان استاد راهنما مرحله ۲-۳
آزاد تهران شمال فهیمه قادری دانشجو شیمی مرحله ۲-۳
دکتر منوچهر بهمنی استاد راهنما مرحله ۲-۳
پایان نامه دکتری
تربیت‌مدرس مجید پاکیزه دانشجو مهندسی شیمی مرحله ۲-۳
دکتر محمدرضا امیدخواه‌نسرین استاد راهنما مرحله ۲-۳
صنعتی اصفهان زهره صادقیان دانشجو مواد مرحله ۱-۳
دکترمحمدحسین عنایتی استاد راهنما مرحله ۱-۳
مقالات علمی پژوهشی
انرژی اتمی- مرکز تحقیقاتی کشاورزی و پزشکی هسته‌ای سیدحسین توحیدی شیمی مقاله علمی- پژوهشی فارسی
پژوهشکده مواد سازمان انرژی اتمی دکتر مجید مجتهدزاده لاریجانی فیزیک مقاله علمی- پژوهشی فارسی
تربیت‌مدرس مجید پاکیزه مهندسی شیمی مقاله ISI
کاشان مهران رضایی مقاله ISI
مهران رضایی مقاله ISI
صنعتی شریف دکتر محمدرضا واعظی مواد مقاله ISI
دکتر عبدالرضا سیم‌چی مقاله ISI
سعید زکایی مقاله ISI
محمدرضا محمدی مقاله ISI
تهران دکتر ابوالقاسم عطایی مقاله ISI
دکتر سعید حشتمی فش مقاله ISI
شرکت در کنگره
صنعتی‌شریف دکتر عبدالرضا سیم‌چی مواد ۱ شفاهی
دکتر عبدالرضا سیم‌چی یک مقاله شفاهی
چمران اهواز دکتر ایرج کاظمی‌نژاد فیزیک ۱ شفاهی
دکتر ایرج کاظمی‌نژاد ۱ پوستر
صنعتی‌شریف دکتر شرمین خرازی ۱ پوستر
ترجمه
امیرکبیر دکتر پیروز مرعشی مواد
طرح درس
تربیت‌مدرس دکتر سهراب سنجابی مواد