برگزاری هم‌اندیشیِ کاربرد فناوری‌نانو در صنعت خودرو در دانشگاه صنایع و معادن ایران

دانشگاه صنایع و معادن ایران با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، در روز پنجشنبه سوم اسفندماه، هم‌اندیشیِ کاربرد فناوری‌نانو در صنعت خودرو را با حضور نمایندگان، کارشناسان و مدیران کارگروه توسعه فناوری و تولید ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، شرکت صنعتی ایران خودرو، شرکت سایپا، طرح مطالعات کاربردی و طرح خودرو وزارت صنایع و معادن، شرکت ساپکو و شرکت سازه‌گستر سایپا به همراه جمعی از پژوهشگران و محققان دانشگاهی برگزار کرد.

دانشگاه صنایع و معادن ایران با همکاری ستاد ویژه توسعه
فناوری‌نانو، در روز پنجشنبه سوم اسفندماه، هم‌اندیشی کاربرد فناوری‌نانو در صنعت
خودرو را با حضور نمایندگان،کارشناسان و مدیران کارگروه توسعه فناوری و تولید
ستادویژه توسعه فناوری‌نانو، شرکت صنعتی ایران خودرو،شرکت سایپا، طرح مطالعات
کاربردی و طرح خودرو وزارت صنایع و معادن، شرکت ساپکو و شرکت سازه‌گستر سایپا به
همراه جمعی از پژوهشگران و محققان دانشگاهی برگزار کرد.

در ابتدای جلسه پس از بیان اهداف برگزاری این هم‌اندیشی در راستای یافتن مناسب‌ترین
حوزه‌های کاربردی فناوری‌نانو در صنعت خودرو و نحوه اجرایی شدن یک طرح کاربردی در
این زمینه توسط آقای دکتر سلیمانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه صنایع و
معادن ایران، آقای دکتر عصاری، رئیس دانشگاه، به معرفی دانشگاه صنایع و معادن ایران
و ماموریت‌های آن در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی بخش صنعت و معدن
کشور پرداختند.
در ادامه آقای دکتر افشاری از ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در ارائه‌ایی کاربردهای
فناوری‌نانو در صنعت خودرو و جنبه‌های اقتصادی آن را مرور کردند. سپس حاضران به
ارائه نقطه نظرات خود در مورد دو سئوال مطرح شده پرداختند که مهم‌ترین نکات آن در
ادامه آمده است؛
۱- لزوم ایفای نقش کارفرما توسط صنعت و رعایت قالب‌های استاندارد در هدایت پروژه
توسط صنعت
۲- انجام مطالعات فنی اقتصادی پروژه با مشارکت بخش صنعت
۳- لزوم تشکیل تیم‌ مشترک دانشگاه- صنعت در اجرای پروژه
۴- لحاظ نیازهای صنعت در انتخاب حوزه‌های کاربردی
۵- توجه به هزینه‌های تولید قطعات با فناوری نانو در افزایش قیمت خودرو
۶- توجه به فرآیندهای ساخت و تولید و انتخاب زمینه‌ای که کمترین تغییرات در خط
تولید خودرو ایجاد کند
۷- در فاز ابتدایی، تمرکز روی قطعاتی که حداقل چالش را در تولید خودرو در کشور
ایجاد ‌کند
۸- لزوم لحاظ افزایش کیفیت خودرو در پروژه
۹- توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی
۱۰- توجه به مشکل انرژی در کشور
۱۱- انتخاب رویکرد نگاه به صادرات در انتخاب پروژه
۱۲- اثر بخشی فناوری‌نانو برای رسوخ به بازار
۱۳- تبعیت از رویکردهای جهانی
۱۴- توجه به چرخه کامل طراحی و ساخت تا خدمات بعد از فروش
۱۵- استفاده از امکان محصول انتخابی توسط مشتری
دانشگاه صنایع و معادن ایران قصد دارد با همکاری کارگروه توسعه فناوری و تولید ستاد
ویژه توسعه فناوری‌نانو و حمایت وزارت صنایع و معادن متولی هدایت و اجرای یک یا چند
پروژه بکارگیری فناوری‌نانو در صنعت خودرو باشد و هم‌اندیشی برگزار گردیده بعنوان
یکی از مراحل انتخاب پروژه‌ انجام پذیرفته است. این دانشگاه از دریافت نقطه نظرات
متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی استقبال می‌کند.