قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت های تشویقی تا آبان و آذر ۱۳۸۵

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان آبان و آذر ماه ۱۳۸۵ از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب بانکی به نام شخص (ترجیحاً شماره حساب بانک ملی) می‌باشند.

قابل توجه پذیرفته شدگان
حمایت های تشویقی آبان و آذر ۱۳۸۵

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در
فهرست پذیرفته‌شدگان آبان و آذر ماه ۱۳۸۵ و ماقبل از طریق
سایت ستاد
اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم
به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب بانکی به نام شخص
(ترجیحاً شماره حساب بانک ملی)
می‌باشند.
“دانشجویان جهت دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه
خود ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو می‌باشند.”

خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در پرداخت‌ مبالغ تشویقی، در اسرع وقت نسبت به
ارسال مدارک به پست الکترونیکی
hrdc irannano.org
اقدام نمایید.