به سوی توسعه یک نانوداروی ضدسرطان پوسته و هسته

دانشمندان در هنگ‌کنگ در حال سنتز و انجام تست‌های آزمایشگاهی بر روی یک نانوساختار جدید هستند. آنها اعتقاد دارند که این نانوساختار می‌تواند منجر به طراحی یک نانوداروی ضدسرطانی شود. بینگ‌سو و همکارانش ساختار این ماده را به صورت یک نانوبلور پوست تخم‌مرغی توصیف کردند.

دانشمندان در هنگ‌کنگ در حال سنتز و انجام تست‌های آزمایشگاهی
بر روی یک نانوساختار جدید هستند. آنها اعتقاد دارند که این نانوساختار می‌تواند
منجر به طراحی یک نانوداروی ضدسرطانی شود. بینگ‌سو و همکارانش ساختار این ماده را
به صورت یک نانوبلور پوست تخم‌مرغی توصیف کردند.
این ساختار، همانند تخم‌مرغ، یک پوسته بیرونی دارد که “زرده تخم‌مرغ” را که می‌تواند
از پوسته رها شود، در بر می‌گیرد. این محققان در آزمایشات خود از زرده تخم‌مرغی که
از آهن و پلاتین ساخته می‌شود، استفاده کردند. این فلز مسئول فعالیت cisplatin که
به طور گسترده به عنوان داروی شیمی‌درمانی استفاده می‌شود، است. بافت‌های سلول‌های
سرطانی انسان این نانوساختارها را جذب می‌کند و این نانوساختارها زرده تخم‌مرغ خود
(محتویات داخل پوسته) را رها می‌کنند که اثبات شده است، آنها سمیت فوق‌العاده
بالایی برای سلول‌ها سرطانی دارند.
این محققان می‌گویند: ” این نوع از نانوساختارهای پوست تخم‌مرغی می‌توانند منجر به
کشف نانوداروهای درمان سرطان شوند. این نانوساختارها می‌توانند با پادتن‌هایی که به
طور ویژه سلول‌های سرطانی را مورد هدف قرار می‌دهند، پوشیده شوند و بنابراین عوارض
جانبی که با مصرف داروهای سنتی شیمی‌درمانی بروز می‌کند، کاهش یابد”.
نتایج این تحقیق در مجله هفتگی American Chemical Society منتشر شده است.