برگزاری کارگاه روشهای شناسایی نانو ذرات(مورفولوژی)

گروه سامانه های نوین دارورسانی با همکاری گروه آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، انجمن پلیمر ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با هدف آشنایی بیشتر محققین و متخصصین آزمایشگاهها با روشهای مختلف شناسایی نانو ذرات، دستگاهها و نحوه آماده سازی نمونه اقدام به برگزاری کارگاه آموزش عملی با حضور اساتید برجسته کشور نموده است. این دوره در مورخ ۱۵ لغایت ۱۶ اسفندماه سال جاری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار خواهد شد. شناسایی مورفولوژی نانو ذرات با استفاده از روشهای میکروسکوپی عنوان اولین دوره عملی است که در برگزار خواهد شد.

گروه سامانه های نوین دارورسانی با همکاری گروه
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو، انجمن پلیمر ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با هدف آشنایی بیشتر
محققین و متخصصین آزمایشگاهها با روشهای مختلف شناسایی نانو ذرات، دستگاهها
و نحوه آماده سازی نمونه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزش عملی با حضور
اساتید برجسته کشور نموده است. این دوره در مورخ ۱۵ لغایت ۱۶ اسفندماه سال
جاری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار خواهد شد. شناسایی
مورفولوژی نانوذرات با استفاده از روشهای میکروسکوپی عنوان اولین دوره عملی
است که برگزار خواهد شد. سرفصلهای این دوره عبارتند از:
• مروری بر شناسایی مورفولوژی نانوذرات به روشهای میکروسکوپی
• اصول آماده سازی نمونه و کار با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی
• بررسی سطح مقطع نانوذرات به روش میکروسکوپی الکترونی عبوری
• شناسایی مورفولوژی و بررسی اندازه نانو ذرات به روش میکروسکوپی الکترونی
پویشی
 *نحوه ثبت نام:
۱- هزینه ثبت نام برای شرکت
کنندگان مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و برای دانشجویان
۲۰۰۰۰۰ ریال (شامل چکیده مقالات ، پذیرایی و ناهار) است. هزینه اقامت به
ازای هر شب (شامل صبحانه، شام واقامت در مهمانسرای پژوهشگاه) مبلغ ۳۰۰۰۰۰
ریال خواهد بود که به هزینه ثبت نام اضافه میشود. علاقه مندان می توانند
مبلغ فوق را به شماره حساب ۲۸۵۶۰۷۴۱۸ بانک تجارت باجه پلیمر کد (۲۸۵۶) به
نام دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واریز و کپی رسید
آن را به همراه فرم تکمیلشده به شماره فاکس یا پست الکترونیکی دبیرخانه
ارسال نمایند.
۲- به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
۳- سرویس ایاب و ذهاب از داخل شهر تهران و متروی وردآورد به مقصد پژوهشگاه
و بالعکس برقرار خواهد بود.
۴- آخرین مهلت ثبت نام، پایان وقت اداری ۲۵/۱۱/۸۵ است.
۵– با توجه به ظرفیت محدود کارگاه، اولویت برحسب تاریخ فیش واریزی و اقدام
به ثبتنام تعیین خواهد شد.

 *نحوه تماس:
دبیر : مهندس حمید مهدوی Email:H.Mahdavi@ippi.ac.ir
مدیر اجرایی: مهندس فرزانه احمد خان بیگی، تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (داخلی۲۱۵۰-
۲۱۴۹)
تلفن دبیرخانه:۴۴۵۸۰۰۵۵
فاکس ۴۴۵۸۰۰۲۲
پست الکترونیک: Nano@ippi.ac.ir
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنت
http://www.ippi.ac.ir مراجعه
فرمایید.
نشانی: تهران، بزرگراه تهران ـ کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی ۱۷، بلوار پژوهش،صندوق پستی
۱۴۹۶۵/۱۱۵و۱۴۱۸۵/۴۵۸