افزایش دوبرابری فعالیت شرکت‌های فنلاندی در فناوری نانو

از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تعداد شرکت‌هایی که از فناوری نانو استفاده ‌کرده‌اند، ۱۱۱% افزایش یافته است. در حدود ۶۱ شرکت در کشور فنلاند، محصولات مبتنی بر فناوری نانو را تجاری کرده‌ یا دارای پروژه‌های تحقیقاتی در این حوزه می‌باشند. در پایان سال ۲۰۰۶ این تعداد به ۱۲۹ شرکت افزایش یافته است.

از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶تعداد شرکت‌هایی که از فناوری نانو استفاده
‌کرده‌اند، ۱۱۱ درصد افزایش یافته است. در حدود ۶۱ شرکت در کشور فنلاند، محصولات
مبتنی بر فناوری نانو را تجاری کرده‌ یا دارای پروژه‌های تحقیقاتی در این حوزه می‌باشند.
در پایان سال ۲۰۰۶ این تعداد به ۱۲۹ شرکت افزایش یافته است.
طبق گزارش “فناوری نانو در صنعت فنلاند” که هر دو سال یک بار منتشر می‌شود، در حدود
۳۰ شرکت فنلاندی دارای محصولات تجاری مبتنی بر فناوری نانو هستند. این محصولات
دربرگیرنده فرآیندهای صنعتی و محصولات مصرفی می‌باشند. ۲۳ شرکت نیز درگیر توسعه
محصولات یا فرآیندهایی هستند که از فناوری نانو استفاده می‌کنند و انتظار می‌رود طی
دو سال آینده وارد بازار شوند. با کمک برنامه‌های FiNano بسیاری از شاخه‌های مهم
صنعتی که فناوری نانو را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا چشم‌اندازها و راهبردهای
مناسب را برای توسعه فناوری نانو تدوین نمایند.
بیشترین تأثیر فناوری نانو در کوتاه مدت در صنایع شیمیایی و مواد می‌باشد. هم اکنون
۱۳ شرکت فنلاندی هم‌اکنون محصولات مبتنی بر فناوری نانو را در این صنایع تجاری کرده‌اند.
محصولات تجاری‌ شده اغلب از نانوذرات و نانو مواد استفاده کرده‌اند. البته در برخی
موارد مثلاً در رنگ‌سازی و وسایل آرایش، شرکت‌ها از نانوذرات برای بهبود خواص
محصولات تولید شده استفاده کرده‌اند.
استفاده از فناوری نانو در صنعت محصولات غذایی در حال افزایش است و شرکت‌های مهم،
تحقیقات خود را در این حوزه آغاز کرده و هم‌اکنون محصولات خود را به بازار عرضه
کرده‌اند. در بسته‌بندی و به خصوص بسته‌بندی هوشمند از نانوذرات استفاده می‌کنند تا
تازه بودن محصول را کنترل کنند، همچنین کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیمی و زیست‌فناوری
در حال افزایش است.
در حال حاضر صنعت الکترونیک بیشترین استفاده را از کاربردهای فناوری نانو می‌کند.
در این حوزه شرکت‌های فنلاندی مرحله تحقیقات را گذرانده‌، اولین مراحل تجاری‌سازی
را انجام می دهند. برای مثال شرکت Nokia تحقیقات خود را در حوزه فناوری نانو افزایش
داده است و برخی شرکت‌ها نیز در حوزه فوتونیک فعال می‌باشند.