نانوذرات حساس به pH و گرما به منظور هدف‌گیری تومورها

محققان در موسسه بیومهندسی و نانوتکنولوی سنگاپور با استفاده از یک پلیمر جدید که می‌تواند تحت شرایط pH درون سلول‌های تومور ناپایدار شود، توانستند یک نانوذره پوسته– هسته را جهت دارورسانی هدفمند به تومورها ایجاد کنند. به دلیل طراحی این پلیمر، این نانوذرات وقتی که با عامل‌های ضدسرطانی غیرمحلول در آب ( مثل doxorubicin و paclitaxel) مخلوط می‌شوند خود به خود تشکیل می‌شوند.

محققان در موسسه بیومهندسی و نانوتکنولوی سنگاپور با
استفاده از یک پلیمر جدید که می‌تواند تحت شرایط pH درون سلول‌های تومور
ناپایدار شود، توانستند یک نانوذره پوسته– هسته را جهت دارورسانی هدفمند به
تومورها ایجاد کنند. به دلیل طراحی این پلیمر، این نانوذرات وقتی که با
عامل‌های ضدسرطانی غیرمحلول در آب ( مثل doxorubicin و paclitaxel) مخلوط
می‌شوند خود به خود تشکیل می‌شوند.
در این تحقیق ابتدا یک پلیمر زیست‌سازگار ایجاد می‌شود که نانوذراتی را
تشکیل می‌دهد که در pH خارج سلول‌ها پایدار می‌باشند اما هنگامی که در محیط
اسیدی درون سلول‌های تومور سرطانی قرار می‌گیرند، ناپایدار می‌شوند. هنگامی
که این نانوذرات ناپایدار می‌شوند، مولکول‌های دارویی را که در هسته آب‌گریز
درون خود جاسازی کرده‌اند، رها می‌کنند. هسته آب‌گریز این نانوذرات محیط
مناسبی را برای داروهای نامحلول در آب از قبیل doxorubicin وpaclitaxel
ایجاد می‌کند.
به منظور هدف‌گیری سلول‌ها این محققان روشی را برای چسباندن شیمیایی اسید
فولیک به پوسته خارجی این نانوذرات ابداع کردند. اسید فولیک به پذیرنده‌ای
که روی سطح بسیاری از انواع سلول‌های تومور overexpress شده، می‌چسبد. نشان
داده شده که نانوذرات نشان‌دار شده با اسید فولیک و حاوی doxorubicin
وpaclitaxel، به سرعت توسط سلول‌های تومور جذب می‌شوند. این در حالیست که
توسط سلول‌های سالم یا سلول‌های توموری که دارای پذیرنده اسید فولیک نیستند،
جذب نمی‌شوند. همچنین این آزمایشات نشان داد که مصرف بالای نانوذرات مملو
از دارو، به افزایش توانایی دارو‌های رسانده‌شده، منجر می‌شود.
کار این محققان در ۲ مقاله گزارش شده است. اولین مقاله در مجله
Biomaterials و دومی در مجله Advanced Functional Materials به چاپ رسیده
است.
کار نانوذرات حاوی doxorubicin در مقاله‌ای باعنوان:
“Multifunctional core/shell nanoparticles self-assembled from pH-induced
thermosensitive polymers for targeted intracellular anticancer drug
delivery.”
با جزئیات ارائه شده است.
کار با نانوذرات حاوی paclitaxel در مقاله‌ای با عنوان:
“Targeted and intracellular delivery of paclitaxel using
multi-functional polymeric micelles.”
با جزئیات ارائه شده است.