حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۵

در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۳۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری، ۹ مورد مقالهISI و ۷ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

در بهمن ‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۸ مورد از
درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد
۳۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری، ۹ مورد مقالهISI و ۷ مورد شرکت در کنگره
بوده‌اند.
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس
از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند
از:


پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

نوع درخواست

تربیت مدرس

معصومه میرزایی

دانشجو

مهندس شیمی

مرحله ۱-۳

دکتر مهرداد منطقیان

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مازندران

سید محمد مهدی‌نیا

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر محسن جهانشاهی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

سهند

مهدیه احمدی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر فرهنگ عباسی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

امیر رزمجو

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر علی اکبر بابالو

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

امیر کبیر

شقایق حمزه لو

دانشجو

مهندسی پلیمر

مرحله ۱-۳

دکتر علی اصغر کتباب

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

احمدرضا شفیعی زادگان

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر علی اصغر کتباب

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

انسیه دیانتی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر علی اصغر کتباب

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مریم دینی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حسین نازکدست

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

وحید خشگوا

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حسین نازکدست

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

تربیت مدرس

ابوالفضل محبی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حسین نوید فامیلی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

اردوان بیات ماکو

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر علیرضا مهدویان

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

یاسر صهری

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر علیرضا مهدویان

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

علم و صنعت

احسان اسدی

دانشجو

مواد

مرحله ۱-۳

دکتر مهدی دیواندری

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

تربیت‌مدرس

حمید جوادی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر امیر عبداله زاده

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مالک اشتر

علیرضا احمدی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حمیدرضا بهاروندی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مهدی محمدخانی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حمیدرضا بهاروندی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

صنعتی اصفهان

پریسا خدام باشی امامی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر محمد حسین فتحی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

صنعتی سهند

سولماز صمدزاده

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر رسول آذری

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

صنعتی شریف

نصیر علیمردانی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حمیدرضا مداح حسینی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

پژوهشگاه مواد و انرژی

مهدیار والفی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر تورج عبادزاده

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

صنعتی اصفهان

درنا اسرافیل زاده

دانشجو

مهندسی نساجی

مرحله ۱-۳

دکتر محمد مرشد

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

علوم پایه زنجان

مجید براتلو

دانشجو

فیزیک

مرحله ۲-۳

دکتر هاشم رفیعی تبار

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

علم و صنعت

محمدرضا فروزان مهر

دانشجو

مهندسی پزشکی

مرحله ۱-۳

دکتر سید محمد حسینعلیپور

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

امیر کبیر

محمود اعظمی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر فتح اله مضطرزاده

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

تبریز

رحمت اله پورعطا

دانشجو

شیمی

مرحله ۱-۳

دکتر نظام الدین دانشور

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

فردوسی مشهد

سلیم الجواد ملاح لیوانی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر محمدرضا حسیندخت

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

علم و صنعت

محبوبه زنگنه

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر شهرآرا افشار

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

حمید ثمری

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر شهرآرا افشار

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

کردستان

انسیه شریفی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عبداله سلیمی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

محدثه ایزدی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عبداله سلیمی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

لیلا میرانزاده

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عبداله سلیمی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

 

محمد مهدی فدایی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر فرشاد فرشچی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳


مقالات علمی پژوهشی

محقق اردبیلی

شبنم سهراب نژاد

شیمی

مقاله
ISI

Trinity college

علی افتخاری

مقاله
ISI

تهران

رضا فریدی مجیدی

مقاله
ISI

الزهرا

زهرا مهربان

مقاله
ISI

علم و صنعت

سحر ملازاده بیدختی

مقاله
ISI

تربیت‌مدرس

علی ایرانمنش

ریاضی

مقاله
ISI

مازندران

محسن جهانشاهی

مهندسی شیمی

مقاله
ISI

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

محمد برمر

مهندسی پلیمر

مقاله
ISI

برونل انگلستان

سید علی هاشمی

مواد

مقاله
ISI


شرکت در کنگره

صنعتی‌ سهند

فرزاد نصیرپوری

مواد

۱ پوستر

صنعتی اصفهان

محمدحسین عنایتی

۱ شفاهی

صنعتی شاهرود

دکتر حمیدرضا علایی

فیزیک

 

 

شهید بهشتی

دکتر ادریس فیض آبادی

مازندران

دکتر محسن جهانشاهی

مهندسی شیمی

۱ پوستر

مازندران

دکتر محسن جهانشاهی

۱ شفاهی

تربیت مدرس

دکتر میرفضل اله موسوی

شیمی

۱ پوستر