معرفی بانک اطلاعاتی کتب فناوری‌نانو

بانک‌های اطلاعاتی فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو می‌باشند که با تقسیم به زیربانک‌های مراکز فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد، پایگاه‌های اینترنتی، پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو، ناشران و کتب فناوری‌نانو، اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌نانو ارائه می‌کنند. یکی از بخشهای اصلی بانک اطلاعات فناوری نانو، بانک کتاب‌های فناوری‌نانو است که با هدف در اختیار قرار دادن اطلاعات کتابخانه‌ها، تأمین نیازهای محققان به این منابع و همچنین سهل‌الوصول نمودن دسترسی به آنها، طراحی و اطلاعات آن در قالب زیربانک‌های زیر ارائه شده است: کتب چاپ شده فناوری‌نانو در جهان.

بانک‌های اطلاعاتی فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های
پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو می‌باشند که با تقسیم به زیربانک‌های
مراکز فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد، پایگاه‌های
اینترنتی، پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو، ناشران و کتب
فناوری‌نانو، اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در
زمینه فناوری‌نانو ارائه می‌کنند. یکی از بخشهای اصلی بانک اطلاعات فناوری نانو،
بانک کتاب‌های فناوری‌نانو است که با هدف در اختیار قرار دادن اطلاعات کتابخانه‌ها،
تأمین نیازهای محققان به این منابع و همچنین سهل‌الوصول نمودن دسترسی به آنها،
طراحی و اطلاعات آن در قالب زیربانک‌های زیر ارائه شده است: کتب چاپ شده
فناوری‌نانو در جهان.
• کتاب‌های فناوری‌نانو موجود در کتابخانه‌های کشور .
• اطلاعات کتابخانه‌های دارای کتب فناوری‌نانو در کشور.
• کتاب‌های فناوری‌نانو که در حال ترجمه می‌باشند.
• معرفی کتاب‌های فناوری‌نانو به صورت هفتگی.
• کتاب های عرضه شده در نمایشگاه‌های معتبر (مانند نمایشگاه بین المللی تهران).
• کتاب‌های پر فروش جهان در زمینه فناوری‌نانو.
• کتاب های مرتبط با فناوری‌نانو که به زبان فارسی منتشر شده‌اند.
اطلاعات این بانک در آدرس قابل دسترسی است.