فراخوان شناسایی کتب تخصصی فناوری نانو

با گسترش آموزش فناوری نانو در سطح دانشگاه‌های کشور و ابراز علاقه دانشجویان به فراگیری مطالب تخصصی در این حوزه، تقاضا برای معرفی منابع و کتب تخصصی و معتبر رو به افزایش است. لذا، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد تصمیم به شناسایی و معرفی کتب مرجع در تمامی زمینه‌های تخصصی فناوری نانو دارد.

با گسترش آموزش فناوری نانو در سطح دانشگاه‌های کشور و ابراز
علاقه دانشجویان به فراگیری مطالب تخصصی در این حوزه، تقاضا برای معرفی منابع و کتب
تخصصی و معتبر رو به افزایش است. لذا، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد تصمیم به
شناسایی و معرفی کتب مرجع در تمامی زمینه‌های تخصصی فناوری نانو دارد. در این
راستا، از استادان و متخصصان ارجمند تقاضا می‌شود تا کتب معتبر و قابل مطالعه و
تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی را به این کارگروه معرفی نمایند تا ضمن اطلاع رسانی
به مراکز دانشگاهی، اقدامات لازم برای حمایت از ترجمه و انتشار این کتب به عمل آید.
خواهشمند است معرفی کتب مورد نظر را در قالب زیر به آدرس newsletter@irannano.org
یا فاکس ۸۸۰۲۷۱۳۴-۰۲۱ ارسال فرمایید.

نام کتاب:

 

مؤلف:

 

سال انتشار:

 

انتشارات:

 

ISBN:

 

نحوه دسترسی

به کتاب:

 

توضیحات

(معرفی مطالب و سطح مخاطبان):

 

مشخصات معرف و نحوه تماس: