آسان‌تر شدن ساخت «حسگرهای نانوبیولوژیک»

پژوهشگران موفق به ساخت «کشف کننده‌های بسیار حساس بیولوژیکی» از «سیلیکون» با استفاده از «ابزارهای متعارف» شدند که به این معنی است که «مستعد تولید انبوه» می باشند.

 نیاز جهانی برای ذخیره داده های دیجیتال، هر ساله دو برابر می‌شود.
پژوهشگران، موفق به ساخت آرایه‌های «نانودات»ی شده‌اند که به میدانهای
مغناطیسی« پاسخ» می‌دهند و قادر به ذخیره سازی «یکنواخت» داده‌ها است. این
سامانه‌ها ظرفیتی ۱۰۰ برابر بیشتر از سامانه‌های فعلی دارند.
روش:
هر «نانودات» دارای قطبهای « شمال» و «جنوب» نظیر یک میله مغناطیسی کوچک می‌باشد
و در پاسخ به یک میدان مغناطیسی قوی میان صفر و یک سؤیچ می‌کند.
چالش مهندسی:
تا کنون پژوهشگران قادر به «فهم» و «کنترل»، «ناپایداری» عمل «سوئیچینگ»
نبودند، اما پژوهشگران Natianal Institute of Standard and Technology،
موفق به عبور از این چالش شدند. این پژوهش از آن رو اهمیت می‌یابد که با حل
این چالش طراحی « فیلم»های «چند لایه‌ای» به منظور پیش ساز‌های «نانودات»
تسهیل شده است.
توصیف فراورده:
نانودات های کمتر از ۵۰ نانومتر، با استفاده از
تکنیکElectronBeamLithography به منظور الگوی سازی، فیلمهای نازک چند لایه‌ای
ساخته شده‌اند. در این روش، تانتالوم به عنوان «Seed Layer» یا « لایه مادر»
با ضخامت چند نانومتر ، انتخاب می‌شود و «فیلمهای چند لایه‌ای» از « لایه‌های
تناوبی»، «کبالت» و «پالادیم» بر روی یک «ویفرسیلیکونی» ، «جانشانی» می‌شود.
«لایه مادر»، «کرنش»، « بافت» و « جهت» ،« فیلم» را دگرگون می کند.
با ساخت و مقایسه انواع متفاوت « توده‌های چند لایه‌ای» پژوهشگران قادر به
«ایزوله» کردن اثر « لایه مادر» های متفاوت بر «رفتار سؤیئچ» شدند. این
تکنیک سبب حذف سایر پارامترهای بحرانی، نظیر «تغییرات لیتوگرافی» ، شکل
نانودات و اثر « مرزهای کریستالی دانه» بر «رفتار» شد. نانو دات‌های یکی از
دو گزینه‌مهم در حل چالش «نیاز ذخیره‌ داده‌های دیجیتال» است.