نانوذرات هوشمند: پایه ای برای مطالعه بیولوژی سرطانها

تردید کمی وجود دارد که در خلال ۵ الی ۱۰ سال آینده، ابزارهای نانوئی نقش خطیری در کشف و درمان سرطان خواهند داشت نانو ذرات به عنوان مهمترین «انتخاب» جهت بیولوژیست‌ها مطرح هستند که نقش عمده‌ای در درمان سلولهای بدخیم و خوش خیم سرطانی خواهند داشت.

تردید کمی وجود دارد که در خلال ۵ الی ۱۰ سال آینده، ابزارهای نانوئی نقش
خطیری در کشف و درمان سرطان خواهند داشت نانو ذرات به عنوان مهمترین «انتخاب»
جهت بیولوژیست‌ها مطرح هستند که نقش عمده‌ای در درمان سلولهای بدخیم و خوش
خیم سرطانی خواهند داشت.
پژوهشگران با اخذ ویژگیهای اپتیکی منحصر به فرد و سایر خواص مکانیکی مواد
نانو ساختار، جعبه ابزاری مهندسی ساخته‌اند که کاوشگران نانو ذره‌ای وضعیت
سلولها را کنترل می‌کنند.
این نانو ذرات، مؤثر، پایدار، کوچک، حلال در آب، عاری از کادمیم، می‌باشند
که پس از ۲۵ سال از طریق پرتو افکنی لیزری، تابناک باقی می‌مانند.
این نانو ذرات به دو صورت «نقاط کوانتومی» و «میله – کوانتومی» وجود دارند.
میله کوانتوم‌ها نسبت به نقاط کوانتومی کروی روشن ترند و ابعاد آنها از نظر
قطری ۲تا ۱۰ نانومتر و از نظر اندازه ۵ تا ۱۰ نانومتر است و می‌توانند به
عنوان برچسب‌های مولکولی در تحقیقات بیولوژیک که رنگ آنها بیانگر ابعاد
واقعی یک میله کوانتوم ویژه است، مورد استفاده واقع شود. نتایج این تحقیقات
در ژورنال‌هایNano letters Biophysical Journal به طبع رسیده است.