حمایت های تشویقی فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۸۵

در اسفندماه سال ۱۳۸۵، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۶۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۵ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۶ مورد مقاله ISI ، ۷ مورد طرح درس و ۲ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

در اسفندماه سال ۱۳۸۵، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۶۵ مورد از
درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۵ مورد
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۶ مورد مقاله ISI ، ۷
مورد طرح درس و ۲ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
اسامی افرادی به تفکیک موضوع عبارتند از:
 

 
 

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

نوع درخواست

۱٫          
 

آزاد سمنان

مرتضی قربان‌زاده

دانشجو

مکانیک

مرحله۱

۲٫          
 

دکترعبدالحسین فروتن

استاد راهنما

مکانیک

مرحله۱

۳٫          
 

امیرکبیر

عادله قلی‌پور کنعانی

دانشجو

نساجی

مرحله۱

۴٫          
 

دکتر هژیر بهرامی

استاد راهنما

نساجی

مرحله۱

۵٫          
 

محمدحسین احمدی

دانشجو

مهندسی پلیمر

مرحله ۱

۶٫          
 

دکترحسین نازکدست

استاد راهنما

مهندسی پلیمر

مرحله۱

۷٫          
 

پونه کاردر

دانشجو

پلیمر

مرحله ۱

۸٫          
 

دکتر مرتضی ابراهیمی

استاد راهنما

پلیمر

مرحله ۱

۹٫          
 

شاداب باقری‌خولنجانی

دانشجو

مهندسی پزشکی

مرحله ۱

۱۰٫      
 

دکترحمید میرزاده

استاد راهنما

مهندسی پزشکی

مرحله ۲

۱۱٫      
 

تبریز

شیما هاشمیان

دانشجو

شیمی

مرحله ۱

۱۲٫      
 

دکترمعصومه خاتمیان

استاد راهنما

شیمی

مرحله ۱

۱۳٫      
 

رحمت‌اله پورعطا

دانشجو

شیمی

مرحله ۲

۱۴٫      
 

دکترنظام‌الدین دانشور

استاد راهنما

شیمی

مرحله ۲

۱۵٫      
 

محسن مصدق

دانشجو

شیمی

مرحله۱

۱۶٫      
 

دکتر حسن نمازی

استاد راهنما

شیمی

مرحله۱

۱۷٫      
 

تربیت‌مدرس

سعید صالحی

دانشجو

عمران

مرحله ۱

۱۸٫      
 

دکتر احمد خدادادی

استاد راهنما

عمران

مرحله ۱

۱۹٫      
 

محسن معتمدی

دانشجو

مواد

مرحله ۱

۲۰٫      
 

دکتر حمید رضا شاهوردی

استاد راهنما

مواد

مرحله ۱

۲۱٫      
 

علی شانقی

دانشجو

مواد

مرحله ۱

۲۲٫      
 

دکترعلیرضا صبور روح‌اقدم

استاد راهنما

مواد

مرحله ۱

۲۳٫      
 

مهدی اسکندری

دانشجو

مواد

مرحله ۱

۲۴٫      
 

دکتر وحید احمدی

استاد راهنما

مواد

مرحله ۱

۲۵٫      
 

سیدعلی حسن‌زاده تبریزی

دانشجو

مواد

مرحله ۱

۲۶٫      
 

دکتراحسان طاهری نساج

استاد راهنما

مواد

مرحله ۱

۲۷٫      
 

اصغر زارعی دستگردی

دانشجو

شیمی

مرحله ۱

۲۸٫      
 

دکتر مهرداد منطقیان

استاد راهنما

شیمی

مرحله ۱

۲۹٫      
 

تهران

اعظم‌السادات سیدی

دانشجو

برق

مرحله ۲

۳۰٫      
 

دکترعلی افضلی کوشا

استاد راهنما

برق

مرحله۲

۳۱٫      
 

سعید شیبانی

دانشجو

مواد

مرحله ۲

۳۲٫      
 

دکترابوالقاسم عطائی

استاد راهنما

مواد

مرحله ۲

۳۳٫      
 

سیدمهدی محمودی

دانشجو

مکانیک

مرحله ۱

۳۴٫      
 

دکتر اکبر آفاقی‌خطیبی

استاد راهنما

مواد

مرحله ۱

۳۵٫      
 

محسن ایرانپورمبارکه

دانشجو

مواد

مرحله ۲

۳۶٫      
 

دکترمحمود نیلی احمدآبادی

استاد راهنما

مواد

مرحله ۲

۳۷٫      
 

سمیه محمدی

دانشجو

شیمی- پلیمر

مرحله ۱

۳۸٫      
 

دکترناصر شریفی‌سنجابی

استاد راهنما

شیمی- پلیمر

مرحله ۱

۳۹٫      
 

شهریار جعفری‌نژاد

دانشجو

شیمی

مرحله ۱

۴۰٫      
 

دکترسیدجواد احمدی

استاد راهنما

شیمی

مرحله۱

۴۱٫      
 

احمد محدث‌پور

دانشجو

شیمی

مرحله۱

۴۲٫      
 

دکترحسین ابوالقاسمی

استاد راهنما

شیمی

مرحله۱

۴۳٫      
 

ساسان آسیایی

دانشجو

مکانیک

مرحله ۲

۴۴٫      
 

دکتراکبر آفاقی خطیبی

استاد راهنما

مکانیک

مرحله ۱

۴۵٫      
 

بهاره بقایی

دانشجو

شیمی

مرحله ۱