روشی برای تلخیص نانو لوله های نارس

پژوهشگران NIST راهی جهت تلخیص نانو نانولوله های کربنی از طریق پالسهای لیزری یافته‌اند. این پالسهای لیزری بدون تخریب لوله ها،اقدام به تلخیص نانو لوله ها می‌کنند. این روش تشخیص از روش‌های «شیمی مرطوب» ارزان‌تر است.

پژوهشگران NIST راهی جهت تلخیص نانو نانولوله های کربنی از طریق پالسهای
لیزری یافته‌اند. این پالسهای لیزری بدون تخریب لوله ها، اقدام به تلخیص
نانولوله ها می‌کنند. این روش تشخیص از روش‌های «شیمی مرطوب» ارزان‌تر است.
روشهای «شیمی مرطوب» نیازمند حذف «حلال» است و به ساختار نانولوله ها آسیب
وارد می‌کند. این روش جدید اگر به خوبی «کمی» شود، کاملاً موثر و کار آمد
خواهد بود.
نور لیزر انرژی را به صورت «ارتعاشی» و «چرخشی»در مولکولهای کربنی،
نانولوله‌ها و سایر محتویات منتقل می‌کند. نانولوله‌ها، به هر حال
پایدارترند و بنابرین اغلب انرژی به ناخالصی‌ها منتقل می‌شود و آنها را
مستعد به واکنش با «اکسیژن» یا «ازون» موجود در هوا می‌کند وسبب حذف آنها
می‌شود. موفقیت آزمایش بوسیله تفسیر پروفایلهای انرژی نور پراکنده شده به
وسیله‌ی نمونه توده‌ی نانولوله‌ پس از آشکارسازی در شرایط مختلف تابش لیزری
اندازه‌گیری می‌شود. هر فرم لیزری دارای اثری منحصر به فرد در واکنش باردار
است.