نانوذرات پوشش داده شده مسأله دارو رسانی دارو‌های چسبناک را حل می‌کند

لایه‌های لزجی که بافتهای حساس را محافظت می‌کنند دارای اثر جانبی نامطلوبی نیز می‌باشند؛ این لایه سودمندی معالجات را به تأخیر می‌اندازد. جهت فائق آمدن یر این چالش،دانشمندان دانشگاه «جان هاپکینز» راهی را برای پوشش دهی نانوذرات یافته‌اند که سبب رفع این موانع چسبناک می‌شود.

لایه‌های لزجی که بافتهای حساس را محافظت می‌کنند دارای اثر جانبی نامطلوبی
نیز می‌باشند؛ این لایه سودمندی معالجات را به تأخیر می‌اندازد. جهت فائق
آمدن یر این چالش،دانشمندان دانشگاه «جان هاپکینز» راهی را برای پوشش دهی
نانوذرات یافته‌اند که سبب رفع این موانع چسبناک می‌شود.
این پژوهشگران دریافتند که این لایه‌های لزج دارای منافذ ریز بزرگتری از
آنچه قبلاً تصور می‌شد هستند که سبب می‌شد دارو رسانی به بافت محافظت شده
میسر شود.
این یافته از آن جهت اهمیت می‌یابد که لایه‌های لزج سبب به دام اندازی و
کمک به حذف عوامل بیماری‌زا و سایر مواد خارجی از بافت می‌شوند و از سوی
دیگر مانع دارو رسانی موضعی به بسیاری از اعضای بدن از جمله شش‌ها، چشمها،
سیستم گوارشی و سیستم تناسلی می‌گردند. با تولید نانوذرات پوشش داده شده‌ی
سودمند که در دام این لایه‌های لزج نمی‌افتند، راهی نوین به سوی دارو رسانی
نوین گشوده است.