معرفی کتاب:بیومکانیک در مقیاس نانو و میکرو

در مورد این پروژه می‌توان گفت که تفاوت‌های ذاتی پدیده‌ها در موجودات و اندام‌های زنده نه بوسیله ‏ژن، بلکه بوسیله برهم‌کنش بین ساختارهای میکرو نانومقیاس موجود در سلول‌ها کنترل می‌شود و رمز ‏ژنتیکی در واقع برهم‌کنش دینامیکی بین این ساختارهاست. ‏

عنوان: Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Vol.1 نویسنده (گان)
: Hiroshi Wada شماره شابک: ۹۸۱۲۵۶۰۹۸X تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه تاریخ انتشار:
۲۰۰۵ انتشارات: World Scientific Publishing Company

پروژه بیومکانیک در مقیاس نانو و میکرو را که همنام این کتاب نیز هست،
وزارت آموزش، فرهنگ و علوم و فناوری ژاپن در سال ۲۰۰۳ به تصویب رساند و در
طی این چند سال به‌وسیله ۱۴ تن از محققان برجسته ژاپنی انجام و به اتمام
رسید. این پروژه شامل چهار زمینه تحقیقاتی است که به‌صورت چهار فصل مجزا در
این کتاب آورده شده است که عبارتند از:
مکانیک سلولی، پاسخ سلول به شبیه‌سازی مکانیکی، مهندسی بافت و زیست مکانیک
محاسباتی.
در مورد این پروژه می‌توان گفت که تفاوت‌های ذاتی پدیده‌ها در موجودات و
اندام‌های زنده نه بوسیله ژن، بلکه بوسیله برهم‌کنش بین ساختارهای میکرو
نانومقیاس موجود در سلول‌ها کنترل می‌شود و رمز ژنتیکی در واقع برهم‌کنش
دینامیکی بین این ساختارهاست. بنابراین، اگر روابط بین محیط دینامیکی سلول‌ها
و بافت‌ها، و عملکرد آنها روشن شود، امکان دستیابی به روشی که بوسیله آن
بتوان ساختار و عملکرد این سلول‌ها و بافت‌ها را تنظیم کرد بسیار زیاد می‌شود.
اولین هدف این تحقیق درک پدیده‌های دینامیکی در سطح اندامک‌های سلولی بر
پایه مفاهیم مکانیکی است. این درک می‌تواند در مرحله بعد جهت طراحی و تولید
فناوری و مواد مصنوعی برای تولید یا بازیابی ساختار و عملکرد اجزای زنده به‌کار
رود. مجریان این طرح در حال حاضر مشغول تألیف یک‌سری از کتاب‌های مرتبط با
این پروژه هستند که کتاب فوق اولین جلد از این مجموعه است.
فهرست مطالب:
۱٫ مکانیک سلولی
۲٫ پاسخ سلول به شبیه‌سازی مکانیکی
۳٫ مهندسی بافت
۴٫ زیست مکانیک محاسباتی