معرفی کتاب :فناوری‌نانوی زیست‌پزشکی

کتاب حاضر بر روی کاربردهای زیست‌پزشکی فناوری‌نانو در سه زمینه متمرکز شد‌ه‌است: ‏‎ ‎‏ نانوداروها و دارورسانی؛ ‏‎ ‎‏ اندام مصنوعی و کاشتنی؛ ‏‎ ‎‏ فناوری‌های روبشی و تشخیص طبی. ‏

عنوان: Biomedical Nanotechnology
نویسنده(گان): Neelina H. Malsch
شماره شابک: ۰۸۲۴۷۲۵۷۹۴
تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC Press

کتاب حاضر بر روی کاربردهای زیست‌پزشکی فناوری‌نانو در سه زمینه متمرکز شد‌ه‌است:
• نانوداروها و دارورسانی؛
• اندام مصنوعی و کاشتنی؛
• فناوری‌های روبشی و تشخیص طبی.
در توصیف فناوری‌نانو در هر یک از این زمینه‌ها از آخرین تجارب و دانش
کارشناسان مجرب که شامل ژن‌درمانی، درمان سرطان، زیست‌حسگرهای شیمیایی و
روش‌‌های آزمایشگاه بر روی تراشه استفاده شده‌است. در این کتاب همراه با
توصیف فناوری‌ها، مباحثی در مورد مفاهیم، پتانسیل و خطرات احتمالی شناخته‌شده
فناوری‌نانو، ارائه شده‌است. همچنین جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تحقیقات
این فناوری نیز معرفی شده‌اند. فهرست مطالب: مقدمه: تقارب فناوری‌ها-
فناوری‌نانو و زیست‌پزشکی؛ فصل ۱- تمایلات جهانی به برنامه‌های فناوری زیست
پزشکی؛ فصل ۲- فناوری‌نانو و گرایش به سیستم‌های دارورسانی با حامل‌های
خودآرا؛ فصل ۳- اندام مصنوعی و کاشتنی؛ فصل ۴- تشخیص طبی و اسکن‌های با
عملکرد بالا؛ فصل ۵- اجزا و سیستم‌های ارتقایافته با فناوری‌نانو برای دفاع
در برابر عوامل زیستی؛ فصل ۶- مفاهیم اقتصادی- اجتماعی: اختیار در توسعه
فناوری ‌نانوزیست پزشکی؛ فصل ۷- خطرات احتمالی و راه‌ حل ها.