نانو ذرات در خدمت ژن درمانی

یک رشته قند حلقوی موسوم به cycodextrins که قادر به تعامل باDNA می باشد امیدواری‌هائی در حوزه ژن درمانی بوجود آورده است.

یک رشته قند حلقوی موسوم به cycodextrins که قادر به تعامل باDNA می باشد امیدواری‌هائی در حوزه ژن درمانی بوجود آورده است. این ماده دارای ساختار مخروطی می باشد که آن را قادر می سازد تا به عنوان میزبانی جهت مولکول‌های میهمان عمل کند این ماده قادر به فشرده‌سازی میزبان‌های DNA به درون نانو ذرات است که از نیازمندی‌های ضروری جهت انتقال DNA به درون سلول‌ها است. انتقالDNA یک موضوع ویژه در حوزه ژن درمانی است. ژن‌های مبتنی بر cycoldextrin دارای خاصیت سازگاری زیستی بالا، کم زهرتر هستند و واکنش سیستم ایمنی بدن را کمتر تحریک می‌کنند.