آرشیو ماهنامه فناوری نانو در شش جلد منتشر شد‏

ماهنامه فناوری نانو، مجلات سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ را در شش جلد در بیش از ۳۹۰۰ صفحه منتشر کرده است. به منظور ‏تسهیل در جستجوی موضوعی، اطلاعات هرجلد نمایه گذاری شده و در انتهای آن آمده است.‏

ماهنامه فناوری نانو، مجلات سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ را در شش جلد
در بیش از ۳۹۰۰ صفحه منتشر کرده است. به منظور تسهیل در جستجوی موضوعی،
اطلاعات هرجلد نمایه گذاری شده و در انتهای آن آمده است.
متقاضیان، هزینه مربوطه را طبق جدول ذیل به شماره حساب سیبای ۰۱۰۲۱۶۳۶۴۹۰۰۳
به نام آقای علی محمد سلطانی نزد بانک ملی ایران واریز و فیش بانکی
را به همراه فرم تکمیل شده ذیل به شماره ۸۸۰۲۷۱۳۴ فاکس یا به آدرس تهران –
صندوق پستی۱۳۳۶- ۱۴۳۹۵ ارسال نمایند.

  • متقاضیان دریافت حضوری، با در دست داشتن
    فیش واریزی
    به دبیرخانه ستاد مراجعه کنند

 


مجموعه سال
۱۳۸۰


مجموعه سال
۱۳۸۱


مجموعه سال
۱۳۸۲


مجموعه سال
۱۳۸۳


مجموعه سال
۱۳۸۴


مجموعه سال
۱۳۸۵

دریافت
 با پست سفارشی (ریال)

۲۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

دریافت
از دبیرخانه
ستاد (ریال)

۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

برای دریافت فرم درخواست

اینجا
را کلیک کنید.