دستکاری اتمها بر روی یک سطح سه بعدی بی‌نظم

پژوهشگران دانشگاه اوهایو از STM به منظور دستکاری اتم‌ها بر روی یک سطح بی نظم سود برده‌اند. این تکنیک، اولین در نوع خود و بر روی یک سطح سه بعدی است. این پروسه نیازمند ابزار دقیق اتمی و کنترل است. حتی دقت بالاتر اتمی جهت دست‌کاری اتمها بر روی سطوح سه بعدی مورد نیاز می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه اوهایو از STM به منظور دستکاری اتم‌ها بر روی یک سطح بی نظم سود
برده‌اند. این تکنیک، اولین در نوع خود و بر روی یک سطح سه بعدی است. این پروسه
نیازمند ابزار دقیق اتمی و کنترل است. حتی دقت بالاتر اتمی جهت دست‌کاری اتمها بر
روی سطوح سه بعدی مورد نیاز می‌شود.
این تکنیک برای پروسه سازه‌های اتمی از اتمهای ساده بسیار مفید است. همچنین حل این
مسئله منجر به درک موضوعات بنیادی نظیر بر هم کنش‌های مهم در مقیاس اتمی گردید.
به منظور اجرای عملیات«دستکاری اتمی» یک نمونه«سفارشی» نوک STM در دمای پایین با
اتمهای نقره،پوشش داده می‌شود. برخی از اتمهای نقره با تماس ملایم نوک به سطح نقره،
کنار گذاشته می‌شوند. یک تصویر سه بعدی از شکل خوشه گرفته می‌شود تا ناحیه هدف ایده
ال جهت برداشتن اتمها را تعیین کند. زمانی که ناحیه ایده ال مشخص شد، نوک نقره
اندود STM به سوی خوشه نقره میل می‌کند. نزدیکی نوک نقره‌اندود به اندازه‌ی یک دهم
نانو متری خوشه باعث از جا در آوردن اتم می‌شود حرکت جانبی در امتداد سطوح باعث
کشیده شدن اتمهای از جا در آورده شده می‌شود و نتایج به بار می‌آید.