یک سامانه تصویری تک مولکولی جدید به مناقشات PRNA بر روی موتور «فی- ۲۹» پایان می‌دهد

دانشمندان قادر به ارائه مولکولهای فعال با استفاده از یک موتور بیولوژیک و با یک سامانه تصویری با حساسیت بالاتر از میکروسکوپ‌های اکپتیکی موجود، شده‌اند.

دانشمندان قادر به ارائه مولکولهای فعال با استفاده از یک موتور بیولوژیک و با یک
سامانه تصویری با حساسیت بالاتر از میکروسکوپ‌های اکپتیکی موجود، شده‌اند.
این سامانه از یک تک مولکول ساده ساخته شده است و قادر به نمایش RNA و DNA و سایر
مولکولهای بیولوژیکی ظریف می‌باشد. این قابلیت به مناقشه‌ی هفت ساله میان ویروس
شناسان و پژوهشگران نانو پزشکی بر سر شکل و ساختار یک موتور بیولوژیک ظریف که
پتانسیل استفاده در نانوتکتولوژی ونانوپزشکی را دارا باشد، پایان داد. این موتور
قادر است در تشخیص و درمان بیماریهائی نظیر سرطان، ایدز و آنفولانزا مطلوب واقع شود.
مناقشه قبلی پژوهشگران بر روی تعداد «RNA بسته بندی شده»موسوم به PRNAکه شامل موتور
بسته بندی کننده DNA ، و ویروس «فی-۲۹ » باشند، بود. تعداد این مولکولها نشانگر شکل
موتور و راهی به سوی درک کارکرد آن می‌باشد. این موتور تصویری به طور قطعی تعیین می‌کند
که تعداد شش مولکول PRNA وجود داشت. میکروسکوپ‌های تجاری موجود به اندازه‌ی کافی
حساس نبودند تا بتوانند در میان مولکولها در این مقیاس تمایز بگذارند.
قوی‌ترین میکروسکوپ‌های اپتیکی دارای وضوح ۲۰۰ نانومتر می‌باشد. تعداد بسیار زیادی
از مولکولها فعال در فرآیندهای سلولی بدن انسان کوچکتر از این حد انکساری ۲۰۰
نانومتری است. به عنوان مثال موتور «فی-۲۹» تقریباً ار لحاظ اندازه ۲۰ نانومتر و
کران DNA فقط دو نانو متر پهنا دارد.
میکروسکوپ‌های الکترونی نیز به وضوح چند ده نانومتر می‌رسند اما موادی که دارای
ساختار منعطف و متنوع هستند ولی الکترون چگال نمی‌باشند (نظیر RNA) با استفاده از
این میکروسکوپ‌های الکترونی، دیده نمی‌شوند