پوششهای نانوغشائی راهی به سوی تزریق دهانی انسولین

پژوهشگران سامانه جدیدی را ابداع کرده‌اند که دارورسانی را استفاده از نانوذرات انجام می‌دهد. این سامانه امیدواریهائی را در حوزه دارورسانی دارو‌هایی که پایه‌ی پروتئینی دارند نظیر «انسولین» از راه دهان بوجود آورده است. اسید معده داروهای پروتئین پایه را نابود می‌کند و آنها را ناکارآمد می‌کند.

پژوهشگران سامانه جدیدی را ابداع کرده‌اند که دارورسانی را استفاده از نانوذرات
انجام می‌دهد. این سامانه امیدواریهائی را در حوزه دارورسانی دارو‌هایی که پایه‌ی
پروتئینی دارند نظیر «انسولین» از راه دهان بوجود آورده است. اسید معده داروهای
پروتئین پایه را نابود می‌کند و آنها را ناکارآمد می‌کند.
این چالش پژوهشگران را به سوی راههائی جهت کپسوله کردن و حفظ انسولین از اسید معده
سوق داده است. درصوت عبور سالم انسولین از معده، در روده کوچک به راحتی جذب می‌شود.
پژوهشگران با بارگذاری انسولین برروی نانو کره‌های «چیتوسان»(پلیمر کربوهیدراتی و
طبیعی که از پوست میگو تهیه می‌شود و غیر سمی و سازگار با بدن می‌باشد.)موفق به
کاهش قند خون در حیوانات شده‌اند.