درمان سلولی با استفاده از پروب‌های دارای نوک نانولوله‌ای

محققان دانشکده مهندسی دانشگاه درکسلر موفق به توسعه پیپت‌هایی با نوک نانولوله‌ای شده‌اند. این پیپت‌ها می‌توانند محققان را قادر به توالی‌سنجی DNA درون موجود زنده و دارورسانی هدفمند به قسمت خاصی از سلول نمایند.

   محققان دانشکده مهندسی دانشگاه درکسلر موفق به توسعه پیپت‌هایی با نوک
نانولوله‌ای شده‌اند. این پیپت‌ها می‌توانند محققان را قادر به توالی‌سنجی DNA درون
موجود زنده و دارورسانی هدفمند به قسمت خاصی از سلول نمایند. بنا به گفته محققان،
این پیشرفت نه تنها امکان تزریق و بررسی مایعات را درون یک سلول فراهم می‌آورد،
بلکه این قابلیت را ایجاد می‌کند که بتوان این کارها را در قسمت خاصی از سلول به
انجام رساند. این پروب می‌توانند مایعات را به درون سلول منتقل کرده و یا از آن
خارج سازد و بدین ترتیب فاصله میان فناوری‌های میکروی موجود و برهمکنش‌های
نانومقیاس را از بین ببرد. این پیپت‌ها موجب می‌شوند که بتوان DNA یک سلول را درون
بافت زنده و بدون نیاز به خارج کردن سلول از بدن موجود زنده آزمایش کرد. همچنین این
پروب می‌تواند در تشخیص واکنش‌های دارویی مجزا در سلول‌ها کمک کند. به جای غرق کردن
سلول با داروی مورد بررسی می‌توان برهمکنش و اثرات آن را روی قسمت‌های مختلف سلول
بررسی کرد. از آنجایی که قطر نوک‌های نانولوله‌ای کربنی کوچک‌تر از برخی از سلول‌ها
می‌باشد، می‌توان مقادیر کوچکی از دارو را به قسمت مشخصی در درون سلول تزریق کرد.