توالی‌سنجی سریع و دقیق DNA با استفاده از کانال‌های نانوحفره‌ای

محققان مرکز فناوری نانو Brick در پوردو نشان داده‌اند که چگونه می‌توان از کانال‌های نانوحفره‌ای برای توالی‌سنجی سریع و دقیق DNA استفاده کرد. این روش می‌تواند در کاربردهای ژنتیک در پزشکی، پایش‌های زیست‌محیطی، و کاربردهای امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.

   محققان مرکز فناوری نانو Brick در پوردو نشان داده‌اند که چگونه می‌توان
از کانال‌های نانوحفره‌ای برای توالی‌سنجی سریع و دقیق DNA استفاده کرد. این روش می‌تواند
در کاربردهای ژنتیک در پزشکی، پایش‌های زیست‌محیطی، و کاربردهای امنیتی مورد
استفاده قرار گیرد. حفرات کوچکی با قطر ۱۰ تا ۲۰ نانومتر و با طول چندصد نانومتر
روی سیلیکون ایجاد شده و یک تک‌رشته DNA به قسمت داخلی این حفرات متصل شدند. رشید
بشیر استاد دانشکده مهندسی الکترونیک و رایانه و دانشکده مهندسی زیست‌پزشکی می‌گوید
که قبلاً محققان دیگری موفق به تولید چنین کانال‌هایی شده بودند، ولی محققان پوردو
اولین گروهی از دانشمندان هستند که توانسته‌اند تک‌رشته‌ای خاص از DNA را به سطح
داخلی این حفرات نانومقیاس متصل نموده و سپس از آن برای تشخیص مولکول‌های DNA خاص
موجود در یک مایع استفاده کنند. هر کانال روی یک لایه نازک از سیلیکون ایجاد شده و
سپس در یک مایع حاوی DNA قرار داده شدند. از آنجایی که DNA دارای بار منفی می‌باشد،
اعمال ولتاژ در طول کانال باعث شد این مواد ژنتیکی موجود در مایع در درون این حفرات
جریان یافته و از آن عبور کنند. گفته می‌شود که DNA از طریق این نانوحفره جابه‌جا
شده است.