حمایت های تشویقی فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۸۶

در فروردین ماه سال ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۳۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۵ مورد مقاله ISI ، ، ۲ مورد شرکت در کنگره و ۱ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۷ مورد از
درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۳۴ مورد
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۵ مورد مقاله ISI ،
، ۲ مورد شرکت در کنگره و ۱ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده اند.
 

پایان
نامه های کارشناسی ارشد

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

نوع درخواست

 1.  

علم وصنعت

سمیرا گل‌زردی

دانشجو

 

مواد

مرحله ۱

 1.  

دکترواهاک مارقوسیان

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

دامون پناهی

دانشجو

 

 

فیزیک

مرحله۲

 1.  

دکتریوسف خرازی

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

پویا پرتوی‌آذر

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر افشین نمیرانیان

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

کیوان میرزایی

دانشجو

 

مواد

مرحله ۱

 1.  

دکتر محمد شاهمیری

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

تربیت‌مدرس

محمدرضا زارعی خشکناب

دانشجو

 

نانوفناوری

مرحله۱

 1.  

دکتر صراف ماموری

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

شادی سادات حاتمی‌ها

دانشجو

 

شیمی

مرحله ۱

 1.  

دکتر مهرداد منطقیان

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

غلامرضا ارگی

دانشجو

 

فیزیک

مرحله ۱

 1.  

دکتراسماعیل ساعی‌ و
رایرانی‌زاد

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

یاسر علیزاده ثانی

دانشجو

 

ریاضی

مرحله ۱

 1.  

دکتر علی ایرانمنش

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

 

صنعتی‌شاهرود

فروغ‌السادات طبسی

دانشجو

 

 

 

فیزیک

مرحله ۲

 1.  

دکتر حمید هراتی‌زاده

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

دانشگاه بیرجند

اعظم صفادل

دانشجو

مرحله۲

 1.  

خانم دکتر ابراهیمی

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

دانشگاه چمران اهواز

ندا منزوی‌زاده

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر ایرج کاظمی‌نژاد

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

صنعتی‌شریف

بهنام بهرامی

دانشجو

 

شیمی

مرحله۱

 1.  

دکتر محمد کاظمینی

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

کیانوش حدیدی

دانشجو

 

 

فیزیک

مرحله ۱

 1.  

دکتر ابراهیم وساقی

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

صفورا نایب صادقی

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر محمدعلی وساقی

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

صنعتی‌اصفهان

سیده مریم فتوکیان

دانشجو

 

 

شیمی

مرحله۱

 1.  

دکتر محسن نصراصفهانی

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

سارا ازهری

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر عزت کشاورزی

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

شهین براتی موسی

دانشجو

فیزیک

مرحله ۱

 1.  

دکتر هادی اکبرزاده

استاد راهنما

مرحله۱

 1.  

حجت قلی‌زاده

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکترهادی اکبرزاده

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

 

اصفهان

محمدجواد نصر اصفهانی

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر جمشید عمیقیان

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

زینب آزادی

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر جمشید عمیقیان

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

 

شهید بهشتی

بهرام بهرامی

دانشجو

مرحله ۲

 1.  

دکترحسن عزیزی

استاد راهنما

مرحله  ۲

 1.  

سیستان و بلوچستان

مهران آذرپور

دانشجو

شیمی

مرحله  ۲

 1.  

دکتر حسین روحی

استاد راهنما

مرحله ۲

 1.  

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم
پایه زنجان

نازیلا اسعدی

دانشجو

فیزیک

مرحله ۱

 1.  

دکتر مالک زارعیان

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

دانشگاه شیراز

مهشید احمدی

دانشجو

مواد

مرحله ۱

 1.  

سیروس جوادپور

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

پیام نور مرکز شیراز

صادق دانا

دانشجو

فیزیک

مرحله۲

 1.  

دکتر ابراهیم صادقی

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

کاشان

بهنام مهدی سیف‌الدین

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

عزالدین مهاجرانی

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

خواجه نصیرالدین طوسی

حسین یادگاری

دانشجو

شیمی

مرحله ۱

 1.  

دکتر علی جباری

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

صنعتی‌ سهند

نادر راحمی

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکتر جعفر صادق سلطان محمدزاده

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

سمیه الهیاری

دانشجو

مرحله ۱

 1.  

دکر جعفر صادق سلطان‌محمدزاده

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

 

بوعلی‌سینا

مرتضی منصور

دانشجو

فیزیک

مرحله۲

 1.  

دکترمهدی حاج ولیئی

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

 

گیلان

مجبوبه شهری‌ناصری

دانشجو

مرحله۲

 1.  

دکترصابر فرجامی شایسته

استاد راهنما

مرحله۲

 1.  

مازندران

ام‌ایمن شیخ‌نژاد بیشه

دانشجو

شیمی

مرحله ۱

 1.  

دکتر سعید یگانگی

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

صنعتی‌امیرکبیر

سیامک اقتصادی

دانشجو

مواد

مرحله ۱

 1.  

دکتر نادر پروین

استاد راهنما

مرحله ۱

 1.  

پیام نور مشهد

واحد علوم

سارا عدالتیان آراسته

دانشجو

فیزیک

مرحله۲

 1.  

دکتر محمد بنام

استاد راهنما

مرحله۲

 

پایان
نامه های دکتری

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

نوع درخواست

۱

علم و صنعت

لیلا سمیعی

دانشجو

 

مواد

مرحله ۱

۲

دکترعلی بیت‌الهی

استاد راهنما

مرحله ۱

۳

تهران

مرتضی مغربی

دانشجو

 

شیمی

مرحله ۱

۴

دکترعباسعلی خدادادی

استاد راهنما

مرحله ۱

۵

صنعتی شریف

علی ریحانی

دانشجو

 

فیزیک

مرحله ۱

۶

دکترعلیرضا مشفق

استاد راهنما

مرحله ۱

۷

بوعلی سینا

مینو صدری

دانشجو

شیمی

مرحله ۲

۸

دکتر اردشیر خزایی

استاد راهنما

مرحله ۲

۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نیلوفر معین

دانشجو

 

داندانپزشکی

مرحله ۱

۱۰

دکتر ایوب پهلوان

استاد راهنما

مرحله ۱

 

مقالات ISI

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

۱

تربیت مدرس

علی ایرانمنش

نویسنده

 

۲

محمود میرزایی

نویسنده اول

شیمی

۳

علی مبلغ

نویسنده

 

مواد

۴

صنعتی اصفهان

محمدعلی گلعذار

نویسنده

۵

صنعتی‌ سهند

علی‌اکبر بابالو

Corresponding Author

شیمی

۶

سیامک حسین‌نژاد

نویسنده اول

 

مواد

۷

علم و صنعت

علی بیت‌اللهی

Corresponding Author

۸

علی بیت‌اللهی

نویسنده اول

مواد

۹

تهران

شمس‌الدین مهاجرزاده

نویسنده اول

 

۱۱

محقق اردبیلی

شبنم سهراب‌نژاد

نویسنده اول

شیمی

۱۲

صنعتی امیرکبیر

شمس‌الزمان  فرامرزی سلیمانی

نویسنده اول

فیزیک

۱۳

کردستان

عبداله سلیمی

نویسنده اول

شیمی

۱۴

صنعتی شریف

رضا نقدآبادی

Correspnding Author

مکانیک

۱۵

مهران وفایی خانجانی

نویسنده اول

مواد

 

شرکت در کنگره
خارج از کشور

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

۱

تهران

جواد کوهسرخی

۱ شفاهی و ۱ پوستر

برق

۲

کرمانشاه رازی

سیدمحمد الهی

شفاهی

فیزیک

 

چاپ کتب
فناوری نانو

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نقش

رشته

۱

صنعتی مالک‌اشتر

یداله بیات

مولف

شیمی