نازک تا حد غیر قابل رویت، محکم همچون …؟

دانشمندان غشاهایی تقریباً غیرقابل رویت با چشم، به ضخامت نانوسکوپیک ساخته‌اند که دارای استحکام فوق‌العاده زیاد می‌باشند

دانشمندان غشاهایی تقریباً غیرقابل رویت با چشم، به ضخامت نانوسکوپیک ساخته‌اند که
دارای استحکام فوق‌العاده زیاد می‌باشند- آنها قادرند وزنی بیش از ۴ برابر وزن
مخصوص خود را تحمل نمایند. در مجله Nature Materials مقاله‌ای توسط Toyoki kunitake
و همکاران به چاپ رسیده است مبنی بر آن که آنها غشاء فوق ‌نازکی را ساخته‌اند که به
قدری منعطف است که می‌توان آن را از میان سوراخ میکروغشاء به میزان ۳۰ هزار بار
کوچکتر از عرض غشاء کشید. علیرغم نازکی تا حد غیرقابل رویت بودن، غشاء می‌تواند
سیال تا ۷۰ هزار برابر سنگین‌تر از خود را تحمل نماید و تغییر شکل‌های قابل ملاحظه‌ای
را تحمل نماید.