اثبات وجود نانوحباب‌ها و پایداری آنها

زمانی که ویلیان داکر استاد دانشگاه ملبورن استرالیا شروع به انجام آزمایش روی نانوحباب‌هایی کرد که در سطح میان مایع و جامد تشکیل می‌شوند، انتظار داشت که دو مطلب را دریابد: ۱) اینکه نانوحباب‌ها وجود ندارند؛ و ۲) اگر آنها وجود داشته باشند، پایدار نبوده و طول عمر آنها کمتر از ۱ ثانیه است.

زمانی که ویلیان داکر استاد دانشگاه ملبورن استرالیا شروع به انجام آزمایش روی
نانوحباب‌هایی کرد که در سطح میان مایع و جامد تشکیل می‌شوند، انتظار داشت که دو
مطلب را دریابد: ۱) اینکه نانوحباب‌ها وجود ندارند؛ و ۲) اگر آنها وجود داشته باشند،
پایدار نبوده و طول عمر آنها کمتر از ۱ ثانیه است. ولی زمانی‌که نتایج آزمایشی که
با ژوها یانگ انجام داد به دست آمد، او مجبور شد اعتراف کند که اشتباه می‌کرد. او
می‌گوید: «نه تنها این نانوحباب‌ها وجود دارند، بلکه پایدار بوده و چندین روز دوام
می‌آورند».
 
این دایره‌های سبز نانوحباب‌هایی روی یک سطح جامد هستند. این نانوحباب‌ها ۱۰
نانومتر ارتفاع داشته و عرض آنها در پایه ۱۰۰۰ نانومتر است.