برگزاری سومین گردهمایی مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

سومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه در تاریخ ۲۹/۲/۸۶ از ساعت ۹ صبح در محل هتل ونوس برگزار خواهد شد. این گردهمایی با هدف تبادل نظر مدیران آزمایشگاه های عضو و بررسی عملکرد شبکه طی سال گذشته برگزار خواهد شد.

    سومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه در تاریخ
۲۹/۲/۸۶ از ساعت ۹ صبح در محل هتل ونوس برگزار خواهد شد. این گردهمایی با
هدف تبادل نظر مدیران آزمایشگاه های عضو و بررسی عملکرد شبکه طی سال گذشته
برگزار خواهد شد. همچنین در این گردهمایی، میکروسکوپ STM ساخت داخل که با
حمایت شبکه طراحی و ساخته شده است، معرفی و به معرض بازدید گذاشته خواهد شد.
در انتهای جلسه از افراد و مراکز برتر در سومین دوره ارزیابی عملکرد
آزمایشگاه های عضو شبکه، تقدیر به عمل خواهد آمد. برنامه گردهمایی و آدرس
محل برگزاری به صورت زیر خواهد بود.

برنامه گردهمایی

زمان

برنامه

۹٫۱۵-۹٫۰۰

قرائت قرآن و خوشامدگویی

۹٫۴۵-۹٫۱۵

گزارش عملکرد شبکه در سال ۸۵

۱۰٫۰۰-۹٫۴۵

سخنرانی آقای دکتر موبدی مدیر آزمایشگاه
مرکزی عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در مورد تجربه
این پژوهشگاه در کسب استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵

۱۰٫۳۰-۱۰٫۰۰

معرفی و بازدید از میکروسکوپ STM ساخت داخل

۱۰٫۴۰-۱۰٫۳۰

تشریح تسهیلات شبکه برای خرید دستگاه
STM ساخت
داخل

۱۱٫۰۰-۱۰٫۴۰

پذیرائی

۱۱٫۴۵-۱۱٫۰۰

ارایه نظرات تعدادی از مدیران آزمایشگاه ها

۱۲٫۱۵-۱۱٫۴۵

اعطای لوح تقدیر و جوایز به مراکز و افراد
برتر در سومین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های
عضو شبکه

 

آدرس محل برگزاری گردهمایی: تهران، خیابان سهروردی، خیابان شهید میرزایی
زینالی شرقی، هتل ونوس