ردیابی سلول‌ها درون بدن موجود زنده با استفاده از نانوذرات

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشینگتن دریافتند که سلول‌های زنده می‌توانند به راحتی نانوذرات فلوئوردار را جذب کنند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشینگتن دریافتند که سلول‌های زنده می‌توانند
به راحتی نانوذرات فلوئوردار را جذب کنند. سپس به دلیل وجود این نانوذرات درون
این سلول‌ها، امکان ردیابی آنها توسط MRI درون بدن موش امکان‌پذیر می‌شود. این
تصویر ترکیبی از سه تصویر MRI گرفته شده مختلف از بدن موش است: تصویر اول مربوط
به MRI معمولی بوده و اندام‌های درون بدن موش را نشان می‌دهد و در دو تصویر
بعدی دستگاه متناسب با فرکانس نانوذرات جذب شده تنظیم گردیده است (رنگ‌های سبز
و قرمز).
دکتر ساموئل ویکلین و جورجی لانزا در آزمایشگاه‌های خود روشی را توسعه داده‌اند
که در آینده امکان ردیابی سلول‌های درمانی را درون بدن موجود زنده ایجاد خواهد
کرد (از طریق نانوذرات جذب شده توسط این سلول‌ها). در مقاله‌ای که در شماره
ژوئن نشریه FASEB منتشر خواهد شد، نویسنده اول مقاله، کاترین پارتلو، دانشجوی
دکترای آزمایشگاه ویکلین، نحوه استفاده از نانوذرات پرفلوئوروکربن را در نشان‌گذاری
سلول‌های بنیادی گرفته شده از خون بند ناف را توضیح می‌دهد. این سلول‌ها می‌‌توانند
در مواقع مورد نیاز به خون تزریق شده و به تشکیل رگ‌های خونی جدید کمک کنند.
محققان بر این باورند که چنین سلول‌های بنیادی نشان‌گذاری‌شده‌ای می‌توانند در
تشخیص تومورها و تشخیص و درمان مشکلات قلبی عروقی مفید باشند. این نانوذرات
حاوی ترکیبات مبتنی بر فلوئور هستند که می‌توان آنها را توسط MRI تشخیص داد.
فلوئور شناخته‌شده‌ترین عنصری است که در خمیردندان‌های حاوی فلوراید وجود دارد.
ویکلین می‌گوید این فناوری نسبت به سایر فناوری‌هایی که در حال توسعه می‌باشند،
مزایای عمده‌ای دارد. او می‌گوید: «ما می‌توانیم دستگاه MRI را متناسب با
فرکانس فلوئور موجود در نانوذرات تنظیم کنیم. بدین ترتیب تنها سلول‌های حاوی
این نانوذرات در تصویربرداری‌های MRI دیده می‌شوند. این امر باعث می‌شود تمام
سیگنال‌های زمینه که معمولاً در تصویربرداری پزشکی مزاحمت ایجاد می‌کنند، حذف
شوند».