الهام گرفتن از مواد طبیعی برای ساخت کامپوزیت‌های مستحکم

نیاز ضروری به مواد ابرسخت با ویژگی‌های مکانیکی استثنایی جهت استفاده در شرایط ویژه‌ای همچون موتور جت‌ها، توربین‌‌های انرژی، مبدل‌های حرارتی کاتالیزوری، زرهی‌های نظامی، هواپیماها، و فضاپیماها وجود دارد…

نیاز ضروری به مواد
ابرسخت با ویژگی‌های مکانیکی استثنایی جهت استفاده در شرایط ویژه‌ای همچون موتور جت‌ها،
توربین‌‌های انرژی، مبدل‌های حرارتی کاتالیزوری، زرهی‌های نظامی، هواپیماها، و
فضاپیماها وجود دارد. محققانی که درگیر توسعه مواد کامپوزیتی ساخته دست بشر هستند،
تلاش می‌کنند به روشی برای کپی کردن یا حتی بهبود بخشیدن برخی مواد شگفت‌آور طبیعی
دست پیدا کنند. طبیعت به روش‌های پایین به بالای پیچیده‌ای برای ساخت مواد
نانوساختاری منظمی که اغلب، استحکام و سختی مکانیکی فوق‌العاده‌ای دارند، رسیده است.
یکی از بهترین مثال‌ها در این زمینه صدف است که لایه داخلی پوسته بسیاری از نرم‌تنان
را تشکیل می‌دهد. در طول سالیان متمادی این ماده تکامل یافته و به حدی از بهینه
بودن رسیده است که به ندرت در مواد مهندسی شده امروزی قابل مشاهده است. دانشمندان
در یک روش جدید یک ماده نانوکامپوزیتی عالی ساخته‌اند که مزایای دو ماده طبیعی
استثنایی را به طور همزمان دارا می‌باشد: پوسته لایه‌ای صدف مروارید و چسب دریایی
صدف دو‌کپه‌ای. فیلم کامپوزیت نانوساختاری حاصل استحکامی حتی بیشتر از پوسته صدف
مروارید از خود نشان می‌دهد.