برگزاری سمینارهای تخصصی پژوهشكده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارائه گزارش میانی و پایانی طرح‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سمینارهای هسته های تخصصی نانوذرات و پودرها و
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی را برگزار می کند.

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارائه گزارش میانی و
پایانی طرح‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سمینارهای هسته های تخصصی نانوذرات و
پودرها و
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی
را برگزار می کند.
زمان برگزاری: صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 2/3/86
محل برگزاری: آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه شریف
پژوهشکده علوم و فناوری نانو از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان دعوت به شرکت
‌می‌کند.
 
 
برنامه نشست
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی
 

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی

مجری طرح

ساعت ارائه

1

سطوح خود تمیز کننده

دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا محمدی‌زاده

8:30- 8

2

ایجاد تخلخل‌های نانومتری در سطح و
بررسی رفتار Invitro تیتانیوم و آلیاژ Ti6Al4V

پژوهشگاه مواد و انرژی

آقای دکتر علی‌اصغر بهنام قادر

9- 8:30

3

ایجاد پوشش‌های نانولایه SiO2
و TiO2 در ساخت شیشه‌های خود تمیز کننده

دانشگاه تربیت‌مدرس

آقای دکتر امیرعبداله‌زاده

9:30-9

 

استراحت

 

 

10-9:30

4

تعیین میدان الاستیک در لایه‌های نازک
با نانو خرابی‌ها

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر حسن محمدی‌شجاع

10:30-10

5

بکارگیری نانوتیوب‌ها کربن در طراحی و
ساخت سنسورهای شیمیایی و الکتروشیمیایی

دانشگاه کردستان

آقای دکتر عبدالله سلیمی

11-10:30

 

برنامه نشست
نانوذرات و پودرها
 

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی

مجری طرح

ساعت ارائه

1

تدوین یک برنامه محاسباتی برای
شبیه‌سازی جریان سیال همراه با انتقال حرارت با ذرات نانویی در
میکروکانال‌ها

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر ابراهیم شیرانی

13:30- 13

2

مطالعه سنتز نانوپودر یک اکسید فلزی و
کامپوزیت آن به منظور ذخیره‌سازی الکتریکی

تربیت‌مدرس

آقای دکتر میرفضل‌الله موسوی

14- 13:30

3

بررسی سنتز و خواص نانواسپینل MgAl2O1

دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر حسین سرپولکی

14:30-14

 

شناسایی ساختار مواد آسفالتینی با
استفاده از نانوفناوری

دانشگاه شیراز

آقای دکتر عبدالحسین جهانمیری

15-14:30

4

استراحت

 

 

15:15-15

5

ساخت و بررسی خواص نانوذرات Ag به روش
SolGel

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر امید اخوان

15:45-15:15

6

اثر ایجاد ساختار نانو بر ریزساختار
میکروسکوپی و خواص مکانیکی فولادهای ماراجینگ نیکل – منگنزدار

دانشگاه تهران

آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی

16:15-15:45

7

تهیه الکتروشیمیایی مخلوط‌های اکسیدی
با ابعاد نانو برای استفاده در ابر خازن‌های الکتروشیمیایی

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر فریدون گبل

16:45-16:15