برگزاری سمینارهای تخصصی پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارائه گزارش میانی و پایانی طرح‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سمینارهای هسته های تخصصی نانوذرات و پودرها و
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی را برگزار می کند.

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارائه گزارش میانی و
پایانی طرح‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سمینارهای هسته های تخصصی نانوذرات و
پودرها و
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی
را برگزار می کند.
زمان برگزاری: صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۲/۳/۸۶
محل برگزاری: آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه شریف
پژوهشکده علوم و فناوری نانو از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان دعوت به شرکت
‌می‌کند.
 
 
برنامه نشست
نانولایه‌های نازک- نانوتیوب- نانومحاسباتی و مدلسازی
 

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی

مجری طرح

ساعت ارائه

۱

سطوح خود تمیز کننده

دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا محمدی‌زاده

۸:۳۰- ۸

۲

ایجاد تخلخل‌های نانومتری در سطح و
بررسی رفتار Invitro تیتانیوم و آلیاژ Ti6Al4V

پژوهشگاه مواد و انرژی

آقای دکتر علی‌اصغر بهنام قادر

۹- ۸:۳۰

۳

ایجاد پوشش‌های نانولایه SiO2
و TiO2 در ساخت شیشه‌های خود تمیز کننده

دانشگاه تربیت‌مدرس

آقای دکتر امیرعبداله‌زاده

۹:۳۰-۹

 

استراحت

 

 

۱۰-۹:۳۰

۴

تعیین میدان الاستیک در لایه‌های نازک
با نانو خرابی‌ها

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر حسن محمدی‌شجاع

۱۰:۳۰-۱۰

۵

بکارگیری نانوتیوب‌ها کربن در طراحی و
ساخت سنسورهای شیمیایی و الکتروشیمیایی

دانشگاه کردستان

آقای دکتر عبدالله سلیمی

۱۱-۱۰:۳۰

 

برنامه نشست
نانوذرات و پودرها
 

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی

مجری طرح

ساعت ارائه

۱

تدوین یک برنامه محاسباتی برای
شبیه‌سازی جریان سیال همراه با انتقال حرارت با ذرات نانویی در
میکروکانال‌ها

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر ابراهیم شیرانی

۱۳:۳۰- ۱۳

۲

مطالعه سنتز نانوپودر یک اکسید فلزی و
کامپوزیت آن به منظور ذخیره‌سازی الکتریکی

تربیت‌مدرس

آقای دکتر میرفضل‌الله موسوی

۱۴- ۱۳:۳۰

۳

بررسی سنتز و خواص نانواسپینل MgAl2O1

دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر حسین سرپولکی

۱۴:۳۰-۱۴

 

شناسایی ساختار مواد آسفالتینی با
استفاده از نانوفناوری

دانشگاه شیراز

آقای دکتر عبدالحسین جهانمیری

۱۵-۱۴:۳۰

۴

استراحت

 

 

۱۵:۱۵-۱۵

۵

ساخت و بررسی خواص نانوذرات Ag به روش
SolGel

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر امید اخوان

۱۵:۴۵-۱۵:۱۵

۶

اثر ایجاد ساختار نانو بر ریزساختار
میکروسکوپی و خواص مکانیکی فولادهای ماراجینگ نیکل – منگنزدار

دانشگاه تهران

آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

۷

تهیه الکتروشیمیایی مخلوط‌های اکسیدی
با ابعاد نانو برای استفاده در ابر خازن‌های الکتروشیمیایی

دانشگاه صنعتی‌شریف

آقای دکتر فریدون گبل

۱۶:۴۵-۱۶:۱۵