برگزاری همایش نانوفناوری و محیط‌زیست

مرکز تحقیقات محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران همایشی تحت عنوان نانوفناوری و محیط‌زیست در تاریخ نهم خرداد ۱۳۸۶ برگزار می‌کند.

مرکز تحقیقات محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران همایشی تحت عنوان نانوفناوری و
محیط‌زیست در تاریخ نهم خرداد ۱۳۸۶ برگزار می‌کند.
کاربرد فناوری نانو در شناسایی و جذب آلاینده‌های هوا، کاهش آلودگی خاک و تأمین آب
آشامیدنی و تصفیه پساب‌های شهری و کشاورزی همچنین پیامدهای فناوری نانو و چالش‌های
اخلاقی در نانوفناوری زیست‌محیطی از محورهای سخنرانی متخصصین و سخنرانان در این
همایش می‌باشد.
محل برگزاری: بلوار کشاورز- خیابان پورسینا- دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده
بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، سالن آمفی‌تئاتر