نانوابزارهای الکترونیکی آلی

مواد آلی موجب ایجاد عملکردهای الکترونیکی جدیدی می‌شوند که در ابزارهای معدنی وجود ندارند. این ویژگی‌های جدید موارد مختلفی از جمله اثر حافظه‌ای مشاهده شده در تک‌لایه‌ها و فیلم‌های پلیمری و ابزارهای دارای مقاومت دیفرانسیلی منفی را شامل می‌شوند.

مواد آلی موجب ایجاد عملکردهای الکترونیکی جدیدی می‌شوند که در ابزارهای معدنی وجود
ندارند. این ویژگی‌های جدید موارد مختلفی از جمله اثر حافظه‌ای مشاهده شده در تک‌لایه‌ها
و فیلم‌های پلیمری و ابزارهای دارای مقاومت دیفرانسیلی منفی را شامل می‌شوند. با
این حال، استفاده از مواد آلی در مدارات الکترونیکی نانومقیاس چالش عمده‌ای برای
فیزیک و شیمی مواد ایجاد کرده و از سوی دیگر، درک دقیقی از مکانیسم رسانایی،
کلیدزدن، و حافظه هنوز وجود ندارد. تحقیقات روزافزون در مورد سیستم‌های کاملاً
متفاوت موادی همچون اکسیدها، الکترولیت‌های حالت جامد، و مواد حافظه‌ای تغییر فاز
نشان می‌دهد که کلیدزنی الکترونیکی در کوچک‌ترین مقیاس طولی نمی‌تواند تنها یک
پدیده الکترونیکی باشد. حرکت اجزای سنگین‌تر نیز که به نوبه خود موجب تغییر ویژگی‌های
الکترونیکی می‌شود، باید مد نظر قرار گیرد. تحقیق جدیدی که در آزمایشگاه‌های بل
صورت گرفت، موفقیت این نوع طرز فکر را ثابت کرد. دانشمندان آرمایشگاه بل یک روش
جدید برای تولید و تغییر شیمیایی حالت‌های رسانایی الکترونیکی در ابزارهای مولکولی
نانومقیاس یافته‌اند.
[۱] Negative differential resistance devices