استفاده از نانوادویه در درمان سرطان

ثابت شده است که زردچوبه (پلی‌فنل زردرنگی که که از ساقه زیرزمینی گیاه زردچوبه استخراج می‌شود) خواص ضدسرطانی دارد. با این حال، کاربرد بالینی وسیع این عامل موثر، به دلیل حلالیت کم آن در آب و در نتیجه حضور کم در سیستم‌های زیستی محدود می‌شود.

ثابت شده است که زردچوبه (پلی‌فنل زردرنگی که که از ساقه زیرزمینی گیاه زردچوبه
استخراج می‌شود) خواص ضدسرطانی دارد. با این حال، کاربرد بالینی وسیع این عامل موثر،
به دلیل حلالیت کم آن در آب و در نتیجه حضور کم در سیستم‌های زیستی محدود می‌شود.
روش‌های دارورسانی مبتنی بر فناوری نانو این قابلیت را دارند که عوامل آبگریزی
همچون زردچوبه را به طرز موثری در محیط‌های آبی وارد نموده و بنابریان بر محدودیت‌های
حاصل از کم بودن حلالیت فائق آیند.
یک گروه از محققان هندی با استفاده از توده‌های مایسلی کوپلیمرهای N -ایزوپروپیل‌آکریل‌آمید
(NIPAAM) که دارای پیوند عرضی با N-وینیل۲-پیرولیدون (VP) و پلی اتیلن گلیکول
مونوآکریلات هستند، یک فرمولاسیون نانوذره‌ای کپسوله شده از زردچوبه-نانوزردچوبه
تولید کرده‌اند. این نانوزردچوبه‌ها به دلیل انحلال سریع در سیستم‌های آبی، امکان
استفاده وسیع کلینیکی از این عامل ضدسرطان را فراهم کرده‌اند. با این فرمولاسیون
جدید امکان استفاده از زردچوبه در درمان سرطان یا سایر بیماری‌هایی که ممکن است
زردچوبه در درمان آنها مفید باشد، ایجاد شده است.