تسهیل در ساخت نانوکپسول‌های پلیمری

اخیراً گروهی از محققان کره‌ای روش جدید و ساده‌ای را برای تولید مستقیم نانوکپسول‌های پلیمری معرفی کرده‌اند. نانوکپسول‌های پلیمری می‌توانند کاربردهای گسترده‌ای از قبیل دارورسانی، کپسوله کردن و تصویربرداری داشته باشند. تاکنون روش‌های مختلفی برای ساخت این نانوساختارها گزارش شده است، که همه آنها یا یک ساختار از پیش تهیه‌شده و یا یک قالب حفره‌دار، لازم دارند و اغلب شامل یک فرایند چند مرحله‌ای زمان‌بر هستند.

روش محققان کره‌ای اصلاح سطح نانوکپسول را آسان و امکان استفاده از آنها در بسیاری
از کاربردها از قبیل دارورسانی هدفمند و تصویربرداری را بهتر فراهم می‌کند. با
استفاده از این روش به‌صورت مستقیم و بدون هیچ امولسیون‌کننده، قالب یا ساختار از
پیش تهیه شده‌ای، نانوکپسول‌هایی با پایداری بالا و توزیع اندازه نسبتاً باریک،
تولید می‌شود.
این روش شامل پلیمریزاسیون یک مونومر با یک هسته مسطحِ دیسکی شکل و گروه‌های قابل
پلیمره شدن چندگانه در اطراف است. این روش معمولاً برای هر مونومری که دارای این
شرایط است، قابل کاربرد است.
یک پلیمر سه‌بعدی دارای اتصالات عرضی، معمولاً هنگامی تشکیل می‌شود که یک مونومر
همراه با گروه‌های قابل پلیمره شدن چندگانه، پلیمره می‌شود. در این حالت، تشکیل
خودبه‌خود نانوکپسول‌هایی با یک پوسته قوی و نازک، مشاهده می‌شود.
مزیت دیگر این روش این است که هسته پلیمری می‌تواند به عنوان یک میزبان عمل کرده و
با مولکول‌های مهمان پیوندی قوی برقرار کند. این باعث می‌شود که خواص سطح این
نانوکپسول وابسته به برهم‌کنش‌های میزبان- مهمان باشد.
نتایج این تحقیق در مجله .Angew. Chem. Int. Ed منتشر شده‌است.