تولید ابزارهای الکترونیکی جدید با استفاده از نانوسیم‌های خمیده

محققان فناوری نانو با استفاده از ویژگی منحصر به فرد دوگانه نانوسیم‌های اکسید روی (نیمه‌هادی بودن و پیزوالکتریک بودن) گروه جدیدی از بازارها و قطعات الکتریکی را ساخته‌اند که می‌توانند کاربردهای بسیار وسیعی داشته باشند.

محققان فناوری نانو با استفاده از ویژگی منحصر به فرد دوگانه نانوسیم‌های اکسید روی
(نیمه‌هادی بودن و پیزوالکتریک بودن) گروه جدیدی از بازارها و قطعات الکتریکی را
ساخته‌اند که می‌توانند کاربردهای بسیار وسیعی داشته باشند. کاربردهایی که تاکنون
اثبات شده‌اند شامل ترانزیستورهای اثر میدان، دیودها، و حسگرها بوده و در حال توسعه
نانوژنراتورها می‌باشند که با استفاده از خم‌کردن و نانوسیم‌ها و نانوتسمه‌های
اکسید روی کار می‌کنند. این قطعات جدید از مزایای وجود ارتباط میان رفتار مکانیکی و
الکترونیکی نانومواد پیزوالکتریک (مکانیسمی که محققان آن را نانوپیزوترونیک می‌نامند)
بهره می‌برند. این مزایا عبارتند از:
• نانوساختارهای اکسید روی می‌توانند بدن آسیب دیدن، تغییرات شکل بسیار زیادی را
تحمل کنند. این امر امکان استفاده از آنها در قطعات الکترونیکی انعطاف پذیر، همانند
منابع انرژی خمیده را فراهم می‌کند.
• قابلیت تغییر شکل زیاد امکان تولید دانسیته حجمی بالایی از انرژی را ایجاد می‌کند.
• اکسید روی زیست‌سازگار است و در نتیجه می‌توان بدون ایجاد اثرات سمی از آن درون
بدن استفاده کرد.
• بستر پلیمری انعطاف‌پذیر مورد استفاده در نانوژنراتورها امکان تطابق قطعات کاشتنی
درون بدن را با ساختارهای درونی بدن فراهم می‌کند.
• نانوژنراتورهای مبتنی بر این ساختارها می‌توانند انرژی مورد نیاز قطعات کاشتنی
بدن را به طور مستقیم تولید کنند.
در مقایسه با قطعات الکترونیکی موجود، ابزارهای پیزوترونیک به صورت کاملاً متفاوتی
عمل کرده و ویژگی‌های منحصر به فردی از خود نشان می‌دهند.