معرفی کتاب – میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن

میکروسکوپ پروبی روبشی یا SPM عبارتی است کلی برای مجموعه‌ای از روش‌‌ها که سطح ماده را با قدرت تفکیکی در مقیاس نانومتری و یا حتی کمتر از آنگستروم روبش کرده و تصاویر توپوگرافی یا نقشه‌هایی از یک خاصیت فیزیکی یا شیمیایی سطح ماده را تهیه می‌کند

عنوان: میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن
نویسندگان: Ernst Meyer, ltans Josef Hug, Rolamd Bennewitz
مترجمان: دکتر علیرضا ذوالفقاری، دکتر محمد الماسی،
دکتر پیروز مرعشی، مهندس مهرداد نجبا و مهندس سیفی
شماره شابک: -۳۱۸-۷۶۱-۵۹۶۴
تعداد صفحات: ۲۶۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
انتشارات: پیک نور
 
میکروسکوپ پروبی روبشی یا SPM عبارتی است کلی برای مجموعه‌ای از روش‌‌ها که
سطح ماده را با قدرت تفکیکی در مقیاس نانومتری و یا حتی کمتر از آنگستروم
روبش کرده و تصاویر توپوگرافی یا نقشه‌هایی از یک خاصیت فیزیکی یا شیمیایی
سطح ماده را تهیه می‌کند. این روش‌ توانایی تهیه تصاویر سه‌بعدی از اتم‌ها
را نیز فراهم می‌آورد. علاوه ‌بر تهیه تصویر، می‌توان از این روش برای جابه‌جایی
اتم‌ها را نیز استفاده کرد.
کتاب حاضر که با مشارکت بسیاری از دانشمندان فعال و پیشرو در زمینه تحقیق و
توسعه جمع‌آوری شده‌است، اطلاعات بسیار جامعی را در این زمینه ارائه می‌دهد.

مباحث مطرح شده ذیل، به طور مفصل در این کتاب شرح داده می‌شوند:
• معرفی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی و شرحی بر کلیات آن؛
• بررسی اثر تونل‌زنی و تشریح میکروسکوپ تونلی روبشی؛
• بررسی عملکرد و قدرت تفکیک میکروسکوپ نیروی اتمی و نیروی جانبی؛
• بررسی اثر میدان‌های مغناطیسی روی سوزن و میکروسکوپ نیروی مغناطیسی؛
• معرفی اعضای دیگر خانواده SPM به همراه شرح مختصری از سازوکار و
کاربردهای آنها؛
• بررسی انواع اثرات ناخواسته در SPM؛
• آینده پیش‌بینی‌شده برای SPM.