ساخت پارچه ضد باکتری از نانوالیاف فلزی

Olivia Ong یک از دانشجویان دانشگاه کرنل توانست با همکاری اساتید خود با استفاده از نانوالیاف لباسی بسازد که دارای خواص غیر معمول است. این لباس در حقیقت یک پوشش زرد طلایی و یک ژاکت کتان- فلز است که حاوی الیاف کتان پوشش داده شده با نانوذرات است و باعث ایجاد خواصی از قبیل مقاومت در برابر سرما و آلودگی هوا در آن می‌شود.

 Olivia Ong یک از دانشجویان
دانشگاه کرنل توانست با همکاری اساتید خود با استفاده از نانوالیاف لباسی
بسازد که دارای خواص غیر معمول است. این لباس در حقیقت یک پوشش زرد طلایی و
یک ژاکت کتان- فلز است که حاوی الیاف کتان پوشش داده شده با نانوذرات است و
باعث ایجاد خواصی از قبیل مقاومت در برابر سرما و آلودگی هوا در آن می‌شود.
برای ساخت این لباس، پارچه را در محلولی حاوی نانوذرات مورد نظر فرو می‌برند.
رنگ فلزی این لباس به دلیل استفاده از رنگینه نیست بلکه بیشتر انعکاسات
ناشی از دستکاری اندازه ذرات و آرایش آنهاست.
قسمت بالایی لباس حاوی کتان است که از نانوذرات نقره پوشیده شده است. برای
این کار ابتدا الیاف کتان با استفاده از واکنشهای مبتنی بر اپوکسی- آمونیوم
بطور مثبت باردار شدند. نانوذرات نقره نیز با اندازه ۱۰ تا ۲۰ نانومتر جهت
جلوگیری از بهم چسبیدن در اسید سیتریک سنتز شدند.
ماهیت ضد باکتریایی نقره در مقیاس نانو تقویت می‌شود و سبب می شود تا لباس
حاصل توانایی غیر فعال کردن باکتری و ویروسهای مضر را داشته باشد. علاوه بر
این افزودن نقره به این لباسها باعث نیاز کمتر آنها به شستشو شده است، زیرا
اندازه کوچک این ذرات مانع لکه دار شدن یا رنگی شدن آنها می‌شود. متاسفانه
تنها عیب این لباس قیمت بالای آن است که برای هر یارد مربع حدود ۱۰۰۰۰ دلار
تمام می‌شود.