تشخیص نانومکانیکی ژن های مرتبط با بیماری ها و درمان آنها

روش های جدید احتمال تطبیق نیازهای واقعی مریض با دارودرمانی را مطرح ساخته‌اند. دانشمندان روش ابداعی را معرفی کرده‌اند که از آن می توان برای شناسایی سریع و دقیق بیماری ها و انجام درمان‌های مربوطه استفاده کرد.

روش های جدید احتمال تطبیق نیازهای واقعی مریض با دارودرمانی را مطرح ساخته‌اند.
دانشمندان روش ابداعی را معرفی کرده‌اند که از آن می توان برای شناسایی
سریع و دقیق بیماری ها و انجام درمان‌های مربوطه استفاده کرد. نتایج این
تحقیق در شماره دسامبر مجله Nature Nanotechnology منتشر شده است. بسیاری
از فرایندهای بدن در بروز بیماری‌ها و درمان آنها دخالت دارند. بعنوان مثال
فعالیت ژنتیکی شخص که به طرق مختلف تعدیل می شود و وابسته به وراثت فرد می‌باشد
به عنوان یکی از دلایل تفاوت پاسخ دهی افراد به یک داروی خاص مطرح می‌باشد.
این به معنی درمان، عدم درمان و یا حتی بروز عوارض جانبی شدید در افراد
مختلف به وسیله یک داروی خاص است. در این روش جدید، ژن‌های فعال با اندازه‌گیری
نسخه رونویسی شده آنها (mRNA) که واسطه در تولید پروتئین‌ها می باشد،
شناسایی می شوند.
در این مطالعه، قطعات اسید نوکلئیک مکمل (به عنوان حسگر) به کانتیلورهای
(Cantilevers) کوچک سیلیکونی که فقط ۴۵۰ نانومتر ضخامت دارند متصل می شوند،
از این رو این روش دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد. اتصال نسخه رونویسی
مورد مطالعه (mRNA) به قطعات مکمل حسگر باعث ایجاد اتصال مکانیکی می‌شود که
با روش های نوری قابل اندازه گیری است. این روش جدید کامل کننده روش‌های
تشخیص مولکولی رایج مانند تراشه های ژنی، RT-PCR است. از این روش می‌توان
برای نظارت بر پارامترهای کلینیکی یا تشخیص سریع عوامل بیماریزای در حال
تکثیر استفاده کرد.