نانوزنگ، آرسنیک را از آب آشامیدنی پاک می کند

با کشف غیرمنتظره فعل و انفعالات مغناطیسی میان ذره های بسیارکوچک زنگ، دانشمندان مرکز دانشگاه Rice یک انقلاب فناورانه آسان را برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی ایجاد کرده اند.

با کشف غیرمنتظره فعل و انفعالات مغناطیسی میان ذره های بسیارکوچک زنگ،
دانشمندان مرکز دانشگاه Rice ، بخش فنآوری های زیستی و محیطی (CBEN) به سوی یک
انقلاب فناورانه آسان برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی گام برداشتند. این فناوری
نوین جان میلیون ها انسان در هند، بنگلادش و کشورهای در حال توسعه دیگررا که هر
ساله از مسمومیت آرسنیک با آب منابع مسموم در خطر است، حفظ می کند.