تخریب سلولهای سرطانی نشاندار شده با نانوکامپوزیتها به کمک لیزر

نانوکامپوزیتها را به گونه‌ای می‌توان ساخت که دارای ویژگیهایی باشند که بصورت عادی در طبیعت یافت نمی‌شوند. با ترکیب مواد آلی و ساختارهای خوشه‌ای فلزی که توانایی جذب نور دارند امکان انتقال این مواد به درون سلولها و هدف‌گیری آنها با لیزر فراهم شده است.

نانوکامپوزیتها را به گونه‌ای می‌توان ساخت که دارای ویژگیهایی باشند که بصورت عادی
در طبیعت یافت نمی‌شوند. با ترکیب مواد آلی و ساختارهای خوشه‌ای فلزی که توانایی
جذب نور دارند امکان انتقال این مواد به درون سلولها و هدف‌گیری آنها با لیزر فراهم
شده است. لیزر توانایی تخریب انواع سلولهای بدن بدون تمایز گذاشتن بین آنها را دارد.
لیزر یک ابزار گیج‌کننده است، لیزرهای با توان انرژی بالا آنچنان تخریب سلولی ایجاد
می‌کنند که بافت آسیب دیده مانع رسیدن انرژی می‌شود. از طرفی لیزرهای با توان کم
انرژی کافی برای کشتن سلولها ایجاد نمی‌کنند. به کمک نانوذرات جدید ساخته شده و
نشانه‌گذاری سلولها، هر جا که ذرات مذبور قرار دارند جذب نوری در همانجا صورت گرفته
و تقویت می‌شود. اشعه‌دهی مجموعه سلولهای نشان‌دار شده و نشان‌دار نشده منجر به
تشکیل حبابهایی کوچک می‌شود که سلولهای نشان‌دار شده را تخریب می‌کند و بر سلوهای
دیگر بی‌تاثیر است. امید است در آینده از این روش بتوان به عنوان یک روش جایگزین
جهت درمان سرطان استفاده کرد.