مشاهده رشد نانولوله‌های کربنی

سنتز نانولوله‌های کربنی عرصه‌ای است که به سرعت در حال رشد می‌باشد؛ اما هنوز مطالب زیادی در مورد چگونگی تشکیل و رشد نانولوله‌های کربنی وجود دارد که محققان نمی‌دانند. با وجودی که سنتز این نانولوله‌ها به سرعت در حال رشد است، اما هنوز هم ضعیف‌ترین بخش در بسیاری از کاربردهای نانولوله‌های کربنی به حساب می‌آید.

سنتز نانولوله‌های کربنی عرصه‌ای است که
به سرعت در حال رشد می‌باشد؛ اما هنوز مطالب زیادی در مورد چگونگی تشکیل و
رشد نانولوله‌های کربنی وجود دارد که محققان نمی‌دانند. با وجودی که سنتز
این نانولوله‌ها به سرعت در حال رشد است، اما هنوز هم ضعیف‌ترین بخش در
بسیاری از کاربردهای نانولوله‌های کربنی به حساب می‌آید. رسیدن به روش‌های
سنتزی با بازده بالا و کنترل کامل روی قطر و کایرالیته محصول به دست آمده
هدف نهایی تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه است. از نظر تاریخی، ابزارهای
تعیین مشخصاتی که می‌توانند به صورت بلادرنگ و در همان محیطی که واکنش سنتز
صورت می‌گیرد، مشخصات محصول را تعیین کنند، موجب تسریع پیشرفت در سنتز
بسیاری از مواد پیشرفته شده‌اند؛ شواهد زیادی در دست است که این ابزارها
این قابلیت را دارند که در توسعه سنتز نانولوله‌های کربنی نیز مفید باشند.
ایده‌آل‌ترین حالت این است که بتوان تک‌تک نانولوله‌های کربنی و همچنین
مجموعه‌ای از آنها را در هنگام رشد شناسایی کرده و به نحوی که کمترین تأثیر
را روی فرایند سنتز داشته باشد، بتوان ویژگی‌های فیزیکی آنها را اندازه
گرفت. به بیان دیگر، با درک بهتر فرایند سنتز ما قادر خواهیم بود تا
محصولات را به نحو بهتری کنترل نماییم. با مشاهده مستقیم رشد نانولوله‌های
کربنی امکان درک بهتر فرایند رشد و همچنین تعیین بهتر ویژگی‌های محصول
فراهم می‌شود. کنترل بیشتر بر ویژگی‌های فیزیکی نانولوله‌های کربنی تولید
شده برای بسیاری از کاربردها و مطالعات بنیادی ضروری می‌باشد. با وجودی که
در حال حاضر رسوب‌دهی شیمیایی بخار استانداردترین روش موجود برای سنتز
نانولوله‌ها می‌باشد، هنوز هیچ ابزار استانداردی برای تعیین مشخصات این
نانومواد هنگام سنتز وجود ندارد. محققان کانادایی نشان داده‌اند که چگونه
می‌توان از تصویربرداری جهانی رامان (GRI) برای تعیین بلادرنگ و مستقیم
مشخصات نانولوله‌های کربنی در حین سنتز استفاده کرد.