تخریب سلولهای سرطانی به کمک نانوبمب‌ها

دانشمندان کره‌ای نانوبمب متخلخل سیلیکونی ساخته‌اند که در اثر تابش نزدیک مادون قرمز گرم شده و باعث انفجار سلولهای سرطانی می‌شود. در حال حاضر تحقیقات جدید در زمینه نوردرمانی بر روی استفاده از نانولوله‌های کربنی تک جداره ترکیبی با نور نزدیک مادون قرمز برای تولید گرما و از بین بردن سلولهای سرطانی متمرکز شده است.

دانشمندان کره‌ای نانوبمب متخلخل
سیلیکونی ساخته‌اند که در اثر تابش نزدیک مادون قرمز گرم شده و باعث انفجار
سلولهای سرطانی می‌شود. در حال حاضر تحقیقات جدید در زمینه نوردرمانی بر
روی استفاده از نانولوله‌های کربنی تک جداره ترکیبی با نور نزدیک مادون
قرمز برای تولید گرما و از بین بردن سلولهای سرطانی متمرکز شده است. محققین
دانشگاه اینها در کره جنوبی بجای نانولوله‌های کربنی از نانومواد متخلخل
سیلیکونی استفاده کرده‌اند که به ادعای آنها به اندازه نانولوله‌های کربنی
گرما ایجاد می‌کند در عین حالی که مقدار تولید انواع مختلف یونهای اکسیژن
فعال بسیار کمتر از حالت قبل می‌باشد. این اکسیژنهای فعال که در جریان
روشهای مرسوم نوردرمانی ایجاد می‌شوند باعث بروز یکسری عوارض جانبی در
مریضهای تحت درمان می‌شوند. از جمله این عوارض حساسیت به نور، پوسته‌ریزی،
تورم و قرمزی پوست در مجاورت نور می‌باشند. اکسیژن فعال در بدن می‌تواند با
سایر ملکولهای زیستی واکنش دهد و باعث تسریع روند پیری، تضعیف سیستم ایمنی
و در نهایت بروز یکسری بیماریهای تحلیل‌رونده عصبی گردد. مطالعه حاضر امکان
استفاده عملی از سیلیکون متخلخل به عنوان یک درمان جدید در سرطانها را مطرح
کرده است. با این حال مطالعات زیادی همچون ارزیابی سمیت دارو بر جنین و
انسان قبل از ورود به کارآزمایی بالینی می‌بایستی که انجام شوند.