محققان IBM، در جستجوی مولکولهایی برای پردازش اطلاعات درآینده

دانشمندان در آزمایشگاه تحقیق زوریخ IBM نشان داده اند که چگونه یک سیگنال مولکول جریان می تواند میان دو حالت مشخص رسانا عوض شود،که آن را برای ذخیره کردن داده مناسب می کند.

دانشمندان در آزمایشگاه تحقیق زوریخ IBM
نشان داده اند که چگونه یک سیگنال مولکول جریان می تواند میان دو حالت مشخص
رسانا عوض شود،که آن را برای ذخیره کردن داده مناسب می کند. چنان که
درTimes Small منتشر شده، این آزمایشات نشان می دهند که انواع معینی از
مولکولها فعل وانفعالاتی مولکولی وذراتی که قابل مقایسه با شیوه های
استفاده شده در فناوری نیمه هادی امروزی هستند را ارایه می کنند. این یافته
ها نوید دهنده دیگری بر ظهورنسل جدیدی از پردازنده ها، تولید شده
آزمایشگاههای پژوهشی IBM در راستای تلاشهای آنها برای کشف و توسعه فناوری
های نو درحوزه Post-CMOS است