تصاویر سه‌بعدی نانو

محققان IBM یک روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی توسعه داده‌اند که می‌تواند جزئیاتی تا حد ۹۰ نانومتر را تشخیص دهد.

محققان IBM یک روش تصویربرداری تشدید
مغناطیسی توسعه داده‌اند که می‌تواند جزئیاتی تا حد ۹۰ نانومتر را تشخیص
دهد. درک عملکرد پروتئین‌ها اغلب نیازمند دانستن ساختار سه‌بعدی آنهاست.
اما تشخیص ساخار پروتئین‌ها کاری سخت و زمان‌بر است و عموماً شامل بلوری
کردن پروتئین‌ها و بمباران آنها توسط اشعه ایکس می‌باشد. دانشمندان نمی‌توانند
هزاران نوع از این پروتئین‌ها را بلوری کنند و در نتیجه ساختار آنها
ناشناخته مانده است. انتخاب بهتر دیگری که وجود دارد استفاده از یک روش
تجزیه‌ای است ک به زیست‌‌شناسان اجازه می‌دهد ساختار پروتئین‌ها را به طور
مستقیم تشخیص دهند.
دن راجر، مدیر مطالعات نانومقیاس در مرکز تحقیقاتی Almaden در IBM در سن
جوز کالفرنیا، و همکاران وی در حال توسعه یک روش تصویربرداری مبتنی بر
تصویربرداری تشدید مغناطیسی می‌باشند. این روش به دانشمندان اجازه می‌دهد
تا همانند مشاهده سه‌بعدی ساختارهای بدن، ساختار پروتئین‌ها را به شکل سه‌بعدی
مشاهده کنند. MRI معمولی می‌تواند تصاویری با دقت ۳ میکرومتر ایجاد نماید.
در مقاله‌ای که توسط محققان IBM در شماره ۲۲ آوریل مجله Nature
Nanotechnology منتشر شد، امکان ایجاد تصاویری با دقت ۹۰ نانومتر به اثبات
رسیده است. این روش در نهایت منجر به تصویربرداری سه‌بعدی از مولکول‌های
پروتئینی خواهد شد که ابعادی حدود سه تا ده نانومتر دارند. راجر می‌گوید: «ما
برای اولین بار توانسته‌ایم MRI را در مقیاس نانو به کار ببریم». محققان
امیدوارند بتوانند دقت تصویربرداری تشدید مغناطیسی را به زیر یک نانومتر
برسانند و بدین ترتیب بتوانند موقعیت تک‌تک اتم‌ها را در پروتئین تشخیص
دهند. بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود ساختار یک پروتئین را از نو بازسازی
کنند. از سوی دیگر در این روش جدید می‌توان مقادیر بسیار کمی از نمونه را
شناسایی کرد، چرا که در این روش ب جای ولتاژ از نیروهای مغناطیسی برای
تشخیص استفاده می‌شود.