کنترل رهاسازی داروها به کمک نانوحباب‌ها

استنت‌ها از انواع ابزارهای کاشتنی با کاربرد پزشکی می‌باشند که بعنوان مثال از بسته شدن عروق بعد از جراحی جلوگیری می‌کنند. یکی از مشکلات استفاده از استنت‌ها سازگاری زیستی آنها با بدن است چراکه بدن ما به هر جسم خارجی حمله کرده و آن را رد می‌کند.

استنت‌ها از انواع ابزارهای کاشتنی با کاربرد پزشکی می‌باشند که بعنوان
مثال از بسته شدن عروق بعد از جراحی جلوگیری می‌کنند. یکی از مشکلات استفاده از
استنت‌ها سازگاری زیستی آنها با بدن است چراکه بدن ما به هر جسم خارجی حمله
کرده و آن را رد می‌کند.

شرکت FZD روش جدیدی را برای ایجاد تخلخلهای نانو در سطح استنت‌ها از طریق ایجاد
تعداد زیادی نانوحباب ابداع کرده است. این افزایش سطح امکان ذخیره‌سازی بیشتر
دارو و آزادسازی آهسته آن را ممکن می‌سازد.

در روش ابداعی محققین شرکت FZD تعداد بسیار زیادی سوراخهای کوچک با قطر حدود
چند ده تا چند صد نانومتر در سطح استیل ضدزنگ ایجاد می‌شود. این افزایش سطح
بدلیل ایجاد تخلخل، علاوه بر افزایش مقدار داروی نگهداشته شده، سازگاری زیستی
مواد و ابزارهای کاشتنی در بدن را افزایش می‌دهد.

این روش مبنایی برای ساخت نسل جدید استنت‌های حاوی دارو در شرکت بوستون
ساینتیفیک شده است.