مهندسی سازی انواع نانولوله ها برپایه خواص الکتریکی منحصر به فرد

دانشمندان دانشگاه Rice، اولین روش را در جهت مرتب نمودن نیمه هادیهای مبتنی بر نانولوله های کربنی را بر اساس اندازه آنها ایجاد کردند.

دانشمندان دانشگاه Rice، اولین روش را در
جهت مرتب نمودن نیمه هادیهای مبتنی بر نانولوله های کربنی را بر اساس
اندازه آنها ایجاد کردند. یک پیشرفت مطلوب که می تواند زمینه ساز یک سیستم
پالایش نانولوله، جهت تولید مواد خام لازم برای نانومدارهای مجتمع،
دارورسانهای هوشمند، کابل های نسل بعد برق و بیشترگردد.