هدف‌گیری مستقیم سلول‌های سرطانی با کمک فناوری‌‌نانو

یک شرکت فناوری زیستی استرالیایی، اعلام کرد که روشی برای رساندن مستقیم داروهای ضدسرطانی به سلول‌های سرطانی توسعه داده‌است که تا حدود زیادی از سمیت مخرب ناشی از شیمی‌درمانی جلوگیری می‌کند. این روش که در آن از فناوری‌نانو استفاده می‌شود، شامل میکروماشین‌هایی است که به مراتب از یک سلول انسان کوچکترند.

یک شرکت فناوری زیستی استرالیایی، اعلام کرد که روشی برای رساندن مستقیم
داروهای ضدسرطانی به سلول‌های سرطانی توسعه داده‌است که تا حدود زیادی از
سمیت مخرب ناشی از شیمی‌درمانی جلوگیری می‌کند. این روش که در آن از فناوری‌نانو
استفاده می‌شود، شامل میکروماشین‌هایی است که به مراتب از یک سلول انسان
کوچکترند.
بنا بر اعلام شرکت EnGeneIC هدف‌گیری مستقیم داروهای شیمی‌درمانی،
اجازه می‌دهد مقدار داروهای تجویز شده هزاران برابر کمتر از مقدار آنها در
شیمی‌درمانی مرسوم باشد، بنابراین بیماران به آسانی آن را تحمل می‌کنند.
طبق مقاله منتشره در شماره می‌ مجله Cancer Cell ، شرکت مذبور نوعی از
نانوسلول‌های محتوی داروهای شیمی‌درمانی توسعه داده‌است، که به‌واسطه پادتن‌های
روی سطح‌شان سلول‌های سرطانی را هدف قرار داده و روی آنها محکم می‌چسبند.
نانوسلول‌ متصل‌شده، یک مرتبه در سلول‌ سرطانی فرو رفته و دارو مستقیماً
داخل سلول سرطانی رها می‌شود.
به گفته این شرکت، در تست‌های اولیه، بی‌خطری این نانوسلول که به‌صورت
باکتریایی مشتق‌شده و وسیله نقلیه دارورسانی EnGeneIC نامیده شده‌است، ثابت
شده و در درمان سرطان نیز مؤثر بوده‌است. آن شرکت امید دارد که در صورت
گرفتن مجوز طبق قوانین ژاپن، اروپا، آمریکا و استرالیا، در آینده‌ای نزدیک
تست‌های انسانی آن را نیز انجام دهد.
یکی از محققان این شرکت گفت: «برای اولین بار این امکان واقعاً وجود دارد
که این فناوری بتواند دانشمندان را به‌سمت استفاده از ترکیبات چند‌دارویی و
درمان‌های مشروط رایج در بیماران سرطانی، هدایت بکند. در مدت درمان، بیشتر
در مراحل آخر، سلول‌های سرطانی شکل‌های مختلفی از مقاومت در برابر دارو را
نشان می‌دهند. فناوری ما ممکن است برای اولین بار یک راه حل درون سلول زنده

(In-Vivo) برای این مشکل بزرگ ارائه دهد.